Toekomstperspectief van werk in een duurzamere industrie

De industrie staat voor een enorme uitdaging om de CO2-uitstoot te verminderen en een duurzamere toekomst te creëren. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) speelt een cruciale rol in deze overgang.

@Shutterstock

In slechts zeven jaar is het aantal onvervulde functies die essentieel zijn voor de verduurzaming van de industrie bijna verdubbeld, tot bijna 51.000 in het tweede kwartaal van 2023. Voor al deze beroepen is er een krappe arbeidsmarkt. Daarom is bijscholing cruciaal.

“Er zijn geen andere beroepen nodig, maar wel andere kennis en vaardigheden. Daarvoor is bijscholing nodig doordat personeel met andere machines, installaties of grondstoffen gaat werken,” vertelt Suzanne IJzerman, arbeidsmarktadviseur UWV. “

Het groeiende tekort aan gekwalificeerd personeel in de sector wordt verergerd door de vergrijzing van de huidige industriebevolking en afnemende studentenaantallen in relevante opleidingen. Om deze uitdaging aan te gaan, moeten we ons richten op Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en opleidingsinitiatieven om mensen bij te scholen voor zogenaamde 'klimaatbanen'. Soms is het zelf zonder diploma’s mogelijk om in te stromen.

Initiatieven zoals het 'Be An Engineer'-project bieden zij-instromers de mogelijkheid om technische passie om te zetten in een deeltijdse werk-leerervaring, waarbij ze zelfs een Associate Degree of Bachelor-diploma kunnen behalen.

Over de publicatie Klimaatbanen Industrie

Deze publicatie biedt inzicht in de benodigde vakmensen om de industrie te verduurzamen. Dit inzicht stelt ons in staat om praktische wervings- en opleidingsinitiatieven te starten. Die zijn hard nodig om het tekort aan vakmensen aan te pakken. Lees de volledige publicatie hier: Verduurzaming vraagt om vakmensen