SER Topvrouw Caroline Holtgrefe in Inclusive 30 van MT/Sprout

Vanaf vandaag, 26 april 2022, mag Caroline Holtgrefe van SER Topvrouwen zich rekenen tot de Inclusive 30 van MT/Sprout. Vanochtend presenteerde MT/Sprout de tweede editie van de Inclusive 30-lijst. Een jaarlijkse lijst met dertig leiders die écht het verschil maken en het Nederlandse bedrijfsleven op weg helpen naar een diversere en inclusieve toekomst.

Caroline Holtgrefe © Eigen foto
Diversiteit en inclusie, het staat op de agenda in elke bestuurskamer. Een eerlijkere samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, herkomst of levensbeschouwing: daar is niemand tegen. En hoe bedrijven moeten toegroeien naar een organisatie die volop profiteert van diversiteit door inclusief te zijn, daarover wordt al jaren volop gesproken en geschreven.

Leiders maken de wereld beter

MT/Sprout gelooft dat betere leiders de wereld beter maken. Met de lijst zet de organisatie in op het inspireren en informeren van leiders, ook over inclusie en diversiteit, die de slagkracht en de kwaliteit van Nederlandse bedrijven versterken. Door het beter benutten van (schaars) talent, besluitvorming die is afgestemd op de belangen van alle stakeholders, een beter gevoel voor nieuwe marktkansen bij onderbelichte doelgroepen.

Werken aan een inclusievere bedrijfstop

En impact maken als leider doet Caroline Holtgrefe met SER Topvrouwen, voorheen Stichting Topvrouwen, waarvan zij directeur was. Dit initiatief heeft sinds 2016 als doel meer vrouwen naar de bestuurskamers van het Nederlandse bedrijfsleven te laten stromen. ‘Wat indertijd begon als manier om capabele vrouwen zichtbaar te maken, nam een hoge vlucht. De teller van onze database met board ready topvrouwen staat inmiddels op meer dan 2.800 vrouwen, daarmee is de mythe ontkracht dat er niet voldoende hooggekwalificeerde topvrouwen te vinden zijn’, zegt Holtgrefe.

Leiders, rolmodellen, ondernemers

Voor de tweede editie van de Inclusive 30 ging MT/Sprout op onderzoek uit en selecteerden 30 personen die vanuit hun rol – leiders, rolmodellen, ondernemers, denkers - het voortouw nemen in verandering. Ieder jaar selecteert de organisatie 30 nieuwe namen. Om tot de lijst te komen, heeft de redactie van MT/Sprout zelf research verricht en begin dit jaar een oproep gedaan aan het publiek om kandidaten te nomineren voor de Inclusive 30. Daarnaast gaven recruiters, belangenbehartigers, deskundigen van kennisinstellingen, overheid, consultancybureaus en kandidaten van de eerste editie (2021) van de Inclusive 30 desgevraagd input. Om tot de 'shortlist' met 30 namen van 2022 te komen, is de lijst voorgelegd aan een panel van personen die in verschillende rollen actief zijn op het gebied van D&I.