TNO-onderzoek: Burn-outklachten onder jongeren nemen toe

In 2022 gaf 1 op de 4 werkenden in de leeftijd van 18 tot 35 jaar aan burn-outklachten te ervaren. Uit het onderzoek van TNO blijkt dat het aantal werkenden dat burn-outklachten ervaart, na een daling in 2020, nu weer wat is gestegen. Ook blijkt dat de ernst van de ervaren burn-outklachten onder jonge werkenden, met relatief veel klachten, toeneemt.

Burn-out door stress op werk © Shutterstock
  • Met name onder hoogopgeleide jonge vrouwen stijgt het aandeel van werkgerelateerd psychisch verzuim;
  • In de zorg en onderwijs is het aantal klachten en het verzuim met psychische klachten hoog.

Lees het TNO-rapport burn-outklachten

Ga voor meer informatie en tools naar het dossier PSA.
In dit dossier vind je recente publicaties en instrumenten van de SER en andere organisaties over het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen met deze informatie hun arbobeleid maken voor PSA.

Heb je vragen over PSA? Stel ze aan het SER Arboplatform.

Momenteel werkt de SER aan een handreiking werkdruk als actualisatie van de handreiking Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Publicatie van de handreiking wordt in het najaar van 2023 verwacht.

Relevante informatie

In aanloop naar de week van de werkstress is de jongerencampagne ‘Hey, het is oké!’ weer van start gegaan. De campagne helpt jongeren te praten over werkstress.