5 jaar SER Arboplatform

Den Haag 6 december - Tijdens de jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van 5 jaar SER Arboplatform stond de vraag centraal hoe alle betrokkenen bij arbeidsomstandighedenbeleid nog beter en effectiever kunnen inzetten op ‘preventie’. Goed arbobeleid begint bij preventie: voorkomen dat mensen door hun werk en/of arbeidsomstandigheden gezondheidsschade oplopen. Het startpunt is daarbij een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) die verplicht is gesteld in de Arbowet.

Naar zero death op het werk

Stan Kaatee, directeur-generaal Werk van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, benoemde tijdens de bijeenkomst in een interview met SER kroonlid Steven van Eijck dat jaarlijks 4000 mensen overlijden aan de gevolgen van hun werk. Er worden nog veel meer werkenden ziek, of krijgen een ongeluk op het werk. Hij wil alles op alles zetten om deze aantallen fors omlaag te brengen. “Met iedereen die werkt, met iedereen die opdrachten betaalt, die mensen in dienst heeft, met alle arbodiensten en bedrijfsartsen. Met sociale partners, sectoren en branche organisaties. We moeten met elkaar naar zero death toe werken.“

De SER bood demissionair minister van Gennip medio 2023 het advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’ Arbovisie 2040 deel I aan. In het advies doet de SER een aantal concrete aanbevelingen om preventie en handhaving te versterken. In deel II van de Arbovisie dat nu wordt voorbereid staat preventie ook centraal. SZW en SER gaan op dit punt samenwerken.

Verbeteringen door kerndeskundigen

Spreker Gijsbert van Lomwel, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), haalde aan dat het 5 jarig bestaan van het SER Arboplatform op zichzelf positief is. Tegelijkertijd pleit hij voor zelfreflectie. “Omdat er in die vijf jaar weinig is verbeterd aan de arbeidsomstandigheden van werkenden in Nederland. Als kerndeskundigen hebben we hier een eerste aanzet voor gedaan en zien als mogelijke verbeteringen om de RI&E beter te laten werken:

  • Meer aandacht voor adviesvaardigheden
  • Intensivering samenwerking met andere bij de werkgever betrokken arboprofessionals
  • Benadering van de RIE als hulpmiddel en onderdeel van goede bedrijfsvoering

SER Arboplatform

Het SER Arboplatform van sociale partners biedt informatie en praktische handreikingen voor gezond en veilig werken en besteedt veel aandacht aan preventie binnen arbobeleid. Het Arboplatform zorgt ook voor advies en kennisuitwisseling en inspirerende voorbeelden aan werkgevers, werknemers en arbodeskundigen.

Foto's

Bekijk alle foto's van de bijeenkomst hier.