Zicht op

Geen tijd voor vertraging

Het kabinet is demissionair, maar het parlement is dat niet. Dat zagen we bij de Algemene Politieke Beschouwingen. De Tweede Kamer liet zijn invloed op de begroting gelden en nam al een voorschot op de opdracht voor een nieuw kabinet.

Leestijd: 2 minuten

Column van:

Kim Putters
Kim Putters,
Voorzitter SER

De vorming van dat kabinet hangt af van het lef van partijen om na de verkiezingen van 22 november tot een akkoord te komen over waar het de komende periode over moet gaan in Nederland.

SER-voorzitter Kim Putters in gesprek
Kim Putters in gesprek | Foto: Dirk Hol

Als SER hebben wij alle politieke partijen opgeroepen om in hun verkiezingsprogramma’s te focussen op brede welvaart, een wendbare, veerkrachtige economie en basiszekerheid voor mensen. We hebben hen gevraagd om niet alleen naar de huidige situatie te kijken, maar ook in te zetten op een gezond, duurzaam en inclusief Nederland voor toekomstige generaties.

Het nieuwe politieke tijdperk dat na de verkiezingen begint, hoeft niet bij nul te beginnen. Er liggen een stapel van adviezen en ideeën klaar, die door werkgevers, werknemers, kroonleden en veel betrokken maatschappelijke organisaties worden gedragen. Adviezen over het toekomstig verdienvermogen van Nederland en de aanpak van opgaven als klimaat, biodiversiteit en landbouw. Adviezen ook over een toekomstbestendige arbeidsmarkt, inkomensongelijkheid, gelijke kansen, versterking van publieke sectoren en een sterk en sociaal Europa.


Gerelateerd artikel


We kunnen niet alles stilleggen tot een nieuw kabinet op de trappen van Huis ten Bosch staat. Daarvoor staat er te veel op het spel.
Gelukkig heeft de Tweede Kamer besloten belangrijke wetsvoorstellen te blijven behandelen. Daar heeft de SER ook op aangedrongen. De afgelopen periode hebben kabinet en sociale partners intensief samengewerkt, onder meer op de terreinen arbeidsmarkt, energie en klimaat. De wetgevingsinitiatieven liggen klaar en zijn gebaseerd op een breed maatschappelijk draagvlak. Zo worden flexibele arbeidsrelaties en onzeker werk teruggedrongen en wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te bieden. Daarnaast willen we zo snel mogelijk aan de slag met het stimuleren van een levenlang ontwikkelen (LLO) en het begeleiden van meer mensen naar werk. Haast hebben ook de wetsvoorstellen voor de klimaat- en energietransitie. Denk aan de inzet van het Klimaatfonds en het Landelijk Actieprogramma Netcongestie om de problemen op het elektriciteitsnet aan te pakken.

Het demissionaire kabinet is voorlopig nog in charge en moet knopen blijven doorhakken. De toekomst wacht niet tot wij er klaar voor zijn. We kunnen ons geen vertraging, laat staan stilstand veroorloven. We moeten vooruit.


Meer lezen? Zicht op verschijnt ook 4 keer per jaar als papieren tijdschrift.

Abonneer nu gratis