Zicht op

Betekenisvol innovatief ondernemen: het nieuwe normaal

Bij grote transitievraagstukken spelen bedrijven een cruciale rol. De kracht van ondernemers is dat zij in mogelijkheden en kansen denken. Hoe groter de uitdagingen, hoe sterker de prikkel tot innovatie en oplossingen.

Leestijd: 2 minuten

Column van:

Kim Putters
Kim Putters,
Voorzitter SER

Veel ondernemers zijn gedreven om de vraagstukken van deze tijd te helpen oplossen en − samen met hun werknemers − de samenleving te versterken en het milieu te verbeteren. Er is zelfs een groeiende beweging van bedrijven die dat als belangrijkste doelstelling zien.
Betekenisvol innovatief ondernemen wordt zo langzamerhand het nieuwe normaal. Daarbij gaat het zowel om technologische als sociale innovaties. Met techniek is veel oplosbaar, maar alleen als de arbeidsmarkt mee-ontwikkelt en innoveert. Sociale innovaties zorgen ervoor dat de arbeidsproductiviteit stijgt en dat mensen duurzaam inzetbaar blijven.

Wonderwoods Vertical Forest | Foto: ANP / Cattaneo Alberto

Een belangrijk onderdeel van betekenisvol innovatief ondernemen is een betekenisvolle dialoog tussen ondernemingen en al hun stakeholders. Een echt gesprek over vraagstukken die spelen, met alle mensen die het werk moeten doen. Over wat het voor hen betekent. Over de voorwaarden waaraan een oplossing moet voldoen. Die dialoog is nodig binnen de eigen organisatie, in eigen land en in internationale ketens.

Die dialoog zit ook in het hart van de SER: de plek waar sociale partners doorlopend met elkaar en met kroonleden in gesprek zijn. Vanuit het besef dat deze tijd om oplossingen vraagt die niet alleen goed zijn voor de economie, maar ook voor de samenleving en de ecologie. Die oplossingen bereiken we alleen als alle betrokkenen daarover meedenken.
De komende jaren willen we als SER verdere stappen zetten om die betekenisvolle dialoog vorm te geven en te versterken, bijvoorbeeld door middel van enquêtes, dialoogtafels en waar passend burgerberaden. Niet incidenteel, maar systematisch en structureel. Met aandacht voor alle betrokkenen, dus ook de mensen die het minst worden gehoord en de mensen die het meest kritisch zijn. Want juist daardoor kunnen blikwisselingen ontstaan en oplossingen in zicht komen die het gemeenschappelijke belang en ook toekomstige generaties dienen.


Gerelateerd artikel


De transities rond klimaat, duurzaamheid, digitalisering en artificial intelligence (AI) versterken de noodzaak om betekenisvol innovatief te ondernemen en de echte dialoog te zoeken. Als we vanuit vaste posities en louter bestaande belangen blijven redeneren, kunnen transities als een bedreiging worden ervaren. Maar wanneer we er vanuit verschillende gezichtspunten naar kijken, zijn er meer kansen te zien en te benutten.


Dit artikel verschijnt ook in het papieren nummer van Zicht op betekenisvol innovatief ondernemen.

Abonneer nu gratis


Zicht op... magazine SER
Werken in natuursteen
Plaatsen van zonnepanelen als geluidsschermen langs de snelweg.