Zicht op

Brede welvaart: een baken van licht

Als er een tijd is, waarin de SER iets te betekenen heeft, dan is het nu. De enorme uitdagingen van onze tijd kunnen we namelijk alleen samen aan: overheid, burgers, maatschappelijke organisaties en instituties als de SER. We moeten samen optrekken en verantwoordelijkheid nemen. We mogen de opgaven van vandaag niet doorschuiven naar volgende generaties.

Leestijd: 3 minuten

Column van:

Kim Putters
Kim Putters,
Voorzitter SER

Vanuit dat besef hebben we als SER het afgelopen jaar veel gesproken over waar wij ons op richten en wat onze bijdrage aan de samenleving moet zijn. Het resultaat daarvan is een krachtige, vernieuwde doelstelling die in de raadsvergadering van oktober unaniem is vastgesteld, met steun van het SER Jongerenplatform. ‘De doelstelling van de SER is: het bevorderen van brede welvaart waar samenleving, economie en milieu in balans zijn, hier en nu, later en elders.’

Drukte in de stad
Drukte in de stad | © ANP / Robin Utrecht

Deze doelstelling geeft aan waar de SER voor staat. We streven naar breed gedeelde welvaart, in een land waarin niemand achterblijft, waarin de economie duurzaam kan groeien en waarin we proberen de schade in onze leefomgeving te herstellen en verdere schade te voorkomen. Daarbij kijken we niet alleen naar het hier en nu, maar ook naar later en elders. Want onze leefstijl en economie hebben impact op toekomstige generaties en op mensen elders in de wereld.

De doelstelling geeft ook aan op welke manier de SER wil bijdragen aan brede welvaart: door in samenhang te werken aan het bevorderen van ondernemerschap en waardig werk en door het bevorderen van duurzame groei en een inclusieve samenleving met een evenwichtige inkomensverdeling. We streven naar economische groei binnen de planetaire grenzen. En naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet. We werken aan een evenwichtige verdeling van inkomens, aan gelijke kansen en goede publieke voorzieningen en daarmee aan bestaanszekerheid voor iedereen in Nederland.

De eensgezindheid waarmee werknemers, werkgevers, kroonleden en jongeren achter deze doelstelling zijn gaan staan, zie ik als lichtend signaal. Deze raadsvergadering zal ons bijblijven. Zolang we de dialoog voeren, staan we sterk. Door samen op te trekken, helpen we de politiek, en straks de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet, om te doen wat nodig is voor de versterking van de brede welvaart in heel Nederland.

Gerelateerde artikelen

Het zal niet simpel worden. Want niet alles kan, niet overal en zeker niet tegelijkertijd. We ontkomen niet aan harde keuzes. Als de leefbaarheid van de planeet in gevaar is, moet daar de prioriteit liggen, omdat leefbaarheid een voorwaarde is voor duurzame groei en een sterke samenleving. We zullen bepaalde groepen met voorrang moeten helpen, om te voorkomen dat zij achterblijven in de energietransitie. Dit vraagt een constante afweging: wat eerst en wie eerst. En dat terwijl we op alle transitieborden tegelijk aan het schaken zijn.

Bovendien zijn we onderdeel van de wereld en enorm afhankelijk van geopolitieke ontwikkelingen. De oorlogen aan de randen van Europa, de spanningen rond Taiwan en tussen China en de VS vormen reële bedreigingen voor de brede welvaart, hier en elders in de wereld. Ze belemmeren ons om internationaal eendrachtig te werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, die direct verbonden zijn met brede welvaart wereldwijd. Ze bedreigen ook onze strategische autonomie als land en Europese Unie.

Brede welvaart vergt dus lastige keuzes. Tegelijkertijd is het zo dat het voor steeds meer landen de stip op de horizon is. Kwaliteit van leven voor alle burgers. Een evenwichtige verdeling van rijkdom tussen en binnen landen. Een economie die daarbij past met veel ruimte voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het zijn donkere dagen voor de wereld. Maar het streven naar brede welvaart is een baken van licht.


Dit artikel verschijnt ook in het papieren nummer van Zicht op brede welvaart.

Abonneer nu gratis


Zicht op... magazine SER
Bouwerken in de stad. © Wilmar Dik