Home | Taken | Fusiegedragsregels

SER-Fusiegedragsregels

De Fusiegedragsregels zijn opgesteld door de SER om de belangen van werknemers bij een fusie te beschermen. De betrokken vakbonden moeten door de fusiepartijen tijdig worden geïnformeerd over een op handen zijnde fusie, zodat ze wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op de gevolgen voor de werknemers. De vakbonden kunnen dan de ondernemingsraad informeren over hun oordeel over de fusie. Met die informatie kan de ondernemingsraad een advies aan de ondernemer uitbrengen.
De Fusiegedragsregels gelden voor het bedrijfsleven, de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep.

Melding van voorgenomen fusie

Op het moment dat de fusiepartijen de vakbonden informeren over de voorgenomen fusie, moeten zij ook het SER-secretariaat hiervan op de hoogte brengen. Partijen kunnen deze melding eenvoudig zelf doen met het meldingsformulier.
Het SER-secretariaat stuurt de melding na ontvangst door aan de vakbonden.

Klachten over niet-naleving

Als de betrokken vakbonden niet op tijd worden geïnformeerd, kunnen ze een klacht of een verzoek om bemiddeling indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER. Dat kan via dit formulier.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Veelgestelde Vragen. U kunt ook contact opnemen met mr. C.M.A. (Christiaan) de Koning, secretaris van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels, 070 3499 590, serfusie@ser.nl.