Publicatie

Fusiegedragsregels

De SER Fusiegedragsregels zijn er om de belangen van werknemers bij een fusie te beschermen.

De betrokken ondernemingen of organisaties moeten de vakbonden op tijd informeren over de fusieplannen. De vakbonden moeten daardoor nog wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op de gevolgen voor de werknemers. De vakbonden kunnen dan de ondernemingsraad hun oordeel over de fusie geven. Met die informatie kan de ondernemingsraad een advies aan de ondernemer uitbrengen. 
De Fusiegedragsregels zijn opgesteld door de SER. Ze gelden voor het bedrijfsleven, de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep.

Voor wie gelden de Fusiegedragsregels?

De Fusiegedragsregels gelden voor ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd en waar 50 of meer personen werkzaam zijn. Ook andere ondernemingen kunnen de Fusiegedragsregels bij collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing verklaren.