Zicht op

Mariëtte Hamer, SER-voorzitter: ‘Niemand achterlaten, wel vooruitkijken’

“Het belangrijkste is dat we deze pandemie doorkomen en op elkaar letten. De focus ligt nu uiteraard op onze gezondheid en gezondheidsmaatregelen. Echter onze bedrijvigheid en sociale omgang staan daar niet los van. Het zijn twee kanten van de medaille.” Daarom ziet SER-voorzitter Mariëtte Hamer het als taak om ook die elementen goed te monitoren en te kijken wat de volgende stappen zijn.

Mariëtte Hamer
Mariëtte Hamer:
SER-voorzitter
 
 
 

Ze heeft het initiatief genomen voor een denktank waaraan naast de sociale partners ook instellingen als het Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek, De Nederlandsche Bank, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en Clingendael deelnemen.

Niemand achterlaten, wel vooruitkijken
© SER

“We gaan met deze denktank nadenken over wat de gevolgen zijn en hoe we verder moeten. Dat brengt op ons op vragen als: Hoe kunnen we de maatschappelijke en economische schade beperken? Hoe voorkomen we een groei van de kansenongelijkheid? Welke groepen komen extra in de knel? En meer praktisch: hoe houden we de gezondheidszorg ook voor langere tijd overeind? Hoe stutten we het onderwijs en wat moeten we in Europees verband oppakken?”

Hoe voorkomen we een groei van de kansenongelijkheid?
Welke groepen komen in de knel?

Maatregelen van cruciaal belang

“Het is terecht dat nu alle aandacht uitgaat naar het zo snel mogelijk indammen van het coronavirus en het overeind houden van de economie. Daarom zijn de maatregelen waar de sociale partners zich voor hebben ingezet voor de komende maanden van cruciaal belang”, aldus Hamer. “Ondernemers, werknemers, zzp’ers, uitzendkrachten, arbeidsmigranten, mensen in de vitale sectoren, iedereen telt. We mogen niemand achterlaten. Want het punt is: straks moeten we er met z’n allen weer staan. Er komt een fase van herstel en terugkeer naar het ‘normale’ leven. Dan wil je niet dat bepaalde groepen extra achterblijven of dat hele sectoren niet meer overeind komen. ”

Initiatief voor denktank

De denktank buigt zich over de fase van herstel. “We kijken allemaal vanuit onze expertise naar vragen als: hoe krijgen we straks de economie weer snel op gang? Wat wordt de agenda voor ná de coronacrisis? De crisis leert ons volgens Hamer hoe belangrijk het is om alle kennis te bundelen. “Met elkaar komen we verder en kunnen we het kabinet goed adviseren. Hopelijk krijgt het ook een beetje een zwaan-kleef-aan-effect, want we kunnen alle deskundigheid gebruiken. We staan voor indringende vragen. Wat zijn de gevolgen voor kinderen als de scholen lang dicht blijven? Wat kunnen we doen om te voorkomen dat de kansenongelijkheid vergroot? Wat leren we over de positie van zzp’ers en flexwerkers? Hoe houden we de gezondheidszorg voor langere tijd overeind? Hoe stutten we het onderwijs?”

We hopen op een zwaan-kleef-aan-effect,
we kunnen alle deskundigheid gebruiken

Gezamenlijke internationale aanpak

Het moet volgens Hamer zeker ook over Europa gaan. “Alles en iedereen in de wereld is met elkaar verbonden. We zien nu dat de globalisering ons ook kwetsbaar maakt. Hoe gaan we daar straks mee om? We kunnen de vraagstukken waarvoor we staan niet ‘ieder voor zich’ oplossen. We hebben een gezamenlijke internationale aanpak nodig.”


Meer lezen? SERmagazine verschijnt ook 5 keer per jaar als papieren tijdschrift.


Precies een jaar geleden kwam de SER met het advies ‘Prioriteiten voor een fair Europa: samen sterker in een onzekere wereld. “Daarin dragen wij een Europese agenda aan om de mondiale en interne uitdagingen aan te pakken die bepalend zijn voor onze welvaart. Denk aan klimaatverandering, migratie, toenemend protectionisme en digitalisering. We hadden toen nog geen idee van wat een virusuitbraak teweeg zou kunnen brengen. Het is nog duidelijker geworden dat we een krachtig en eensgezind Europa nodig hebben om het vertrouwen te herstellen en te laten zien dat Europa er is voor het welzijn van alle burgers.”