Zicht op

‘We slepen ons land er met z’n allen doorheen’

Geheel onverwacht is onze oud vice-voorzitter Hans de Boer (66) op maandag 18 januari 2021 overleden. Aan het begin van de coronacrisis publiceerden wij een interview met hem en FNV-voorzitter Han Busker over de aanpak van corona. Vanwege het overlijden van Hans de Boer herplaatsen we dit artikel.


De onzekerheid is groot, zowel bij ondernemers en werkgevers. Maar nog nooit waren de eendracht en daadkracht bij de sociale partners zo sterk als nu, in de coronacrisis. Sociale partners overleggen wekelijks met het kabinet wat nodig. Een gesprek met Hans de Boer en Han Busker. Ze hebben samen een doel: Nederland door de crisis trekken, whatever it takes.

Corien Lambregtse

Hans de Boer, voorzitter van werkgeverskoepel VNO-NCW
Hans de Boer:
Voorzitter van werkgeverskoepel VNO-NCW
Han Busker, voorzitter vakbond FNV
Han Busker
Voorzitter vakbond FNV
 
 

Zij aan zij optrekken

Ze hebben een verbond gesloten, de werkgevers- en werknemersorganisaties. “Het mag niet zo zijn dat door deze crisis gezonde bedrijven omvallen en gezonde banen verdwijnen. We moeten ervoor zorgen dat we straks na de crisis nog bedrijven en banen overhebben.” Toen de crisis in maart uitbrak, zijn ze naar het kabinet gestapt met een hele lijst van maatregelen die ze noodzakelijk achtten om de crisis te bestrijden.
Hans de Boer, voorzitter van werkgeverskoepel VNO-NCW: “We hebben als sociale partners een verbond gesloten. Het mag niet zo zijn dat door deze crisis gezonde bedrijven omvallen en gezonde banen verdwijnen. Met die boodschap zijn we naar het kabinet gestapt en dat hebben we in een brief van de Stichting van de Arbeid op 15 maart vastgelegd. Het kabinet heeft doorgepakt en gaat hier miljarden voor uittrekken. Daar heb ik grote waardering voor. En als er aanvullende maatregelen nodig zijn, dan komen die er. Het kabinet heeft beloofd niemand in de steek te laten.”
Han Busker, voorzitter vakbond FNV: “Dit is een tijd waarin je alles op alles zet. Volksgezondheid natuurlijk op 1, daarna komen de economie en de werkgelegenheid. We moeten met zijn allen overeind blijven. De polder is wel eens stroperig, maar nu zie je ook hoe snel we elkaar vinden en samen met het kabinet kunnen schakelen. Daar is Nederland sterk in.”

Lees door onder de foto

Hans de Boer
Hans de Boer | © Dirk Hol

Onzekerheid en emoties opvangen

De zes werkgevers- en werknemersvoorzitters die verenigd zijn in de Stichting van de Arbeid en de Sociaal Economische Raad komen wekelijks bij elkaar met het kabinet. Nu gaat dat even via de digitale kanalen. Zowel de werkgevers- als werknemersorganisaties worden overstelpt met vragen vanuit hun achterban. Busker: “Het gaat niet alleen over het geld en over wanneer regelingen daadwerkelijk in uitvoering gaan, maar ook over veiligheid. Er zijn sectoren die verplicht op slot gaan, er zijn ook sectoren die zo goed en zo kwaad als het kan openblijven. In die sectoren zijn we hard aan het werk om te zorgen dat ook daar afspraken komen zodat mensen minimaal 1,5 meter van elkaar kunnen werken en hun handen kunnen wassen. Daarnaast zien we dat bijvoorbeeld mensen in de zorg fantastisch werk doen.”
De Boer: “Er is heel veel onzekerheid. De telefoon staat roodgloeiend en we proberen iedereen te helpen. Ook vanuit de Malietoren (kantoor van VNO-NCW, red.). Er zijn heel veel emotionele verhalen bij. Bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel zijn al meer dan 15.000 vragen van ondernemers binnengekomen. Er zijn eindeloos veel voorbeelden van ondernemers die ongenadig door de crisis worden geraakt. Ik ken een bijvoorbeeld een strandtenthouder die net z’n hele tent had opgebouwd en op de dag van de opening al weer dicht moest. En kijk naar de bloemenkwekers. Het steunpakket gaat helpen, maar het duurt een paar weken voor de regelingen die het kabinet nu heeft opgezet, klaar zijn voor uitvoering en iedereen daadwerkelijk geld krijgt. Ik verwacht alleen al voor de NOW, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van Werkgelegenheid, 100.000 tot 150.000 aanvragen van ondernemers. En dat lijkt me nog een conservatieve inschatting.”

Alvast nadenken over de toekomst

De crisis gaat Nederland veranderen en misschien de hele wereld wel. “De globalisering zoals die was, waarbij we heel makkelijk over de hele wereld zaken konden doen, was de makkelijke fase van globalisering”, zegt De Boer. “Nu komt de moeilijke fase. We zullen keuzes moeten maken, zodat we in onze aanbodketens nooit meer geheel afhankelijk zijn landen buiten de EU. We moeten randvoorwaarden stellen aan de import van grondstoffen, en dat heeft ook te maken met duurzaamheid. Europa zal gaan kiezen voor strategische autonomie.”
Busker: “We beseffen ineens hoe de hele wereld met elkaar verweven is. Toen de coronacrisis in China begon, dachten we: dat is heel ver weg, het zal nog wel meevallen. Niemand had verwacht hoe snel het virus naar ons toe zou komen en welke gevolgen dat zou hebben. Die les heeft het coronavirus ons geleerd en daar zullen we iets mee moeten.”


Meer lezen? SERmagazine verschijnt ook 5 keer per jaar als papieren tijdschrift.


Vertrouwen en moed houden

Busker: “De crisis is tijdelijk, het virus gaat voorbij. Daar kunnen we allemaal een steentje aan bijdragen door ons te houden aan de regels die worden gesteld. Maar ik ben bang dat we in de economie de gevolgen nog lang blijven voelen. Dat is waarom wij ons er als werknemersorganisaties voor inzetten om bedrijven overeind te houden en werkenden zekerheid van inkomen te bieden. Dat geeft mij zelf ook energie: doen wat we kunnen doen.”
De Boer: “We weten niet hoe lang de crisis duurt, we weten wel dat we ons land er met z’n allen doorheen moeten slepen. We staan er financieel gelukkig sterk genoeg voor om dat te kunnen doen. We zijn schathemeltjerijk. Daar hebben we de afgelopen jaren heel hard voor gewerkt. Het is mooi dat het kabinet daar álles voor over heeft. Laten we de moed erin houden.”