Zicht op

Acht vragen aan Tim Hofman

Kom bij hem niet aan met frames dat ze onder de palmboom liggen tijdens een tussenjaar. “Jongeren beginnen gerust met een schuld van dertig ruggen, krijgen geen huis en kampen met flexibele contracten. Dat moet veranderen.” Acht vragen aan Tim Hofman (31).

Ton Bennink

Als er één de afgelopen jaren bezig was aan sloopwerkzaamheden om de onzichtbare muur af te breken die jongeren in de weg staat, dan is het wel Tim Hofman. Zo’n drie jaar geleden sprak hij zijn ergernis uit over het gebrek aan invloed en betrokkenheid van jongeren en kreeg hij ze in beweging, onder meer via zijn Youtubekanaal #BOOS. Ook het Kinderpardon kwam er dankzij zijn niet aflatende inzet en die van zijn (meest) jonge achterban. Dit najaar presenteerde hij samen met jongerenorganisaties een manifest Coalitie-Y, met tien voorstellen om de druk op jongeren te verminderen. Zoals terugkeer van de basisbeurs en meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Het manifest sluit aan op de verkenning van het SER Jongerenplatform die een maand eerder verscheen.

Wat is het verschil tussen deze generatie jongeren en die van dertig jaar geleden?

“De maatschappij is echt veranderd. Jongeren hebben veel meer keus en alles wat ze doen is transparant. Dat zorgt voor een flinke druk. Maar ik was er dertig jaar geleden nog maar net. Dus voor een goed antwoord moet je een wetenschapper vragen.”


Meer lezen? SERmagazine verschijnt ook 5 keer per jaar als papieren tijdschrift.


We zien wel jongeren die een jaar lang door Latijns-Amerika, Nepal of Thailand reizen.

“Is dit dan de kern van het probleem? Onze generatie krijgt gerust te maken met een duur leenstelsel waardoor je dertig ruggen schuld opbouwt. Wij kunnen geen huis kopen omdat de huizenprijzen te hoog zijn en we – in tegenstelling tot vorige generaties – maar 100 procent hypotheek kunnen krijgen. En niet 110 procent of soms wel meer. Samen met kosten koper en de studieschuld kom je op een banenmarkt terecht die veel flexibele contracten kent. Oké, sommige jongeren kunnen vijfduizend euro vrijmaken voor een wereldreis. Sommige hè, lang niet alle. Ik snap het dat jullie denken dat het wel meevalt omdat jullie jongeren onder de palmboom zien liggen op sociale media. Maar dat is niet de kern van het probleem.”

'Dé bayboomer en dé millennial bestaan niet'

Je hebt het over wij en jullie. Waarom toch die tegenstelling?

"Dat komt misschien door je stelling over jongeren die naar Nepal reizen, maar ik ben eigenlijk niet zo van dat onderscheid. ‘Oké boomer’ vind ik wel een aardige grap, maar ik zie alles niet zo zwart-wit. Wij jongeren zijn ook geen homogene groep. De babyboomer, de millennial, ze bestaan niet. Vergeet niet dat we allemaal de gevolgen merken van een niet goed functionerende woningmarkt omdat starters pas vijf jaar later een huis kunnen kopen.”

Uit de SER-verkenning Hoge Verwachtingen over kansen en belemmeringen van jongeren blijkt dat jongeren van begin twintig al met een burn-out kampen. Hoe kan dat?

"Ik hoor veel dat jongeren een hoge werk- en prestatiedruk hebben en als medici zeggen dat dit tot een burn-out kan leiden, zal dat wel kloppen. Ik ben iemand van de kin omhoog en de borst vooruit en doorpakken. Bovendien heb ik een koophuis en verdien ik goed, maar zelfs dan kun je in de put raken.”

Acht vragen aan Tim Hofman

Wat is jouw motivatie om voor jongeren op te komen?

"Tegengaan van machtsmisbruik. Jongeren moeten meer van zich laten horen. Daar zijn we mee begonnen met De Stembus (campagne om meer jongeren te laten stemmen in 2017, red.), daarna volgde het kinderpardon en nu zijn we druk met Coalitie-Y. We maken ons overigens met Boos ook hard voor goede zorg in verzorgingshuizen. Dat sommige ouderen maar een keer per dag naar de wc mogen, is ook een uitvloeisel van de uitholling van de verzorgingsstaat.”

Als jij 50 bent, wat wens je dan de jeugd toe?

“Verantwoordelijkheid en invloed. Iedereen kan onder meer dankzij sociale media invloed uitoefenen. Gebruik die om dingen te veranderen die niet goed zijn. Drie jaar geleden vroeg ik me af waar iedereen was. Het leek alsof jongeren onverschillig waren. Het gaat inmiddels veel beter. Het Malieveld stond vol voor het klimaat, we haalden een kwart miljoen handtekeningen op voor het Kinderpardon en veel jongeren deden mee aan de boerenprotesten. Het kantelt langzaam. Dat zou ik graag zo door zien gaan.”

Zijn er mooie oplossingen voor maatschappelijke problemen?

“Nou, het zou fijn zijn als banken wat meer mogelijkheden zouden bieden aan jongeren om een huis te kopen en dat het leenstelsel veranderd wordt. Dat laatste is al in gang gezet en het kinderpardon is binnen drie maanden geregeld. Vooral jongeren hebben zich daarvoor ingezet door hun invloed uit te oefenen. Onze achterban is tussen de 15 en 35.”

De invloed wordt groter, ook dankzij Coalitie-Y en het SER Jongerenplatform?

“Ja, we zien dat we meer toegang hebben tot Kamerleden en woordvoerders. We krijgen zaken daardoor eerder op de politieke agenda. Het zou goed zijn als de politiek onze generatie uitnodigt en dat gebeurt steeds meer. Ook Rutte zelf heeft dat toegezegd. Een goede zaak wat mij betreft.”

 


CV Tim Hofman

  9 juli 1988  Geboren in Vlaardingen
2007 - 2011  Taal & Cultuurstudies, Nederlandse taal, Communicatiewetenschappen (niet afgemaakt)
  2011  BNN University
  Sinds 2011  Verslaggever/presentator van onder meer Je zal het maar hebben, Youtubekanaal #BOOS en Over Mijn Lijk
  2016  Bood Tweede Kamer Burgerinitiatief Een pil teveel maakt geen crimineel aan, spreekt voor Tweede Kamer
  2018  Bood de Tweede Kamer burgerinitiatief aan voor een nieuw kinderpardon
  2019  Mede-initiatiefnemer jongerensamenwerkingsverband Coalitie-Y

Arbeidsmarkt. Onderweg naar het werk.
SER Jongerenplatform © Dirk Hol
Jongeren David Rozing/HH