Zicht op

Netwerkpro geeft vrouwen connecties, kansen en zichtbaarheid

Met mentoren, trainingen en stevig netwerk van bedrijven helpt Netwerkpro werkzoekende vrouwen in de Randstad een persoonlijk netwerk, en daarmee een autonome toekomst op te bouwen. “De impact op hun professionele, maar ook persoonlijke leven is enorm.”

Felix de Fijter

“De basis voor Netwerkpro werd een jaar of acht geleden op het schoolplein gelegd”, vertelt directeur Arine Huijboom. “Ik keek om me heen en zag zo veel vrouwen die van alles te bieden hadden aan kwaliteit en expertise. Maar ze maakten er zo weinig gebruik van.”

Je afgeschreven voelen

Huijboom had daar ook wel begrip voor. “Als je door een paar zwangerschappen heengaat, kan dat je leven op z’n kop zetten. Je hebt je carrière, maar ook je kinderen, en dan is er ineens een crisis links of rechts. En waar je altijd vrolijk in de Thalys door het leven raasde, sta je plotseling geparkeerd op het rangeerterrein. Je kijkt uit het raampje, ziet die Thalys voorbij zoeven en je realiseert je: daar zit ik niet zomaar weer in. Je voelt je afgeschreven.”


Meer lezen? SERmagazine verschijnt ook 5 keer per jaar als papieren tijdschrift.


Huijboom richtte Vrouwen aan de Amstel op. “In dit netwerk zoeken deelnemers elkaar op, om elkaar te inspireren en elkaars zichtbaarheid te vergroten”, legt ze uit. “Toen ik tijdens een bijeenkomst hoorde dat een dochter van een van de deelnemers werkloos thuiszat en of er niet iemand een geschikte baan voor haar wist, viel het kwartje voor Netwerkpro.”

Netwerkpro geeft vrouwen connecties, kansen en zichtbaarheid
© Netwerkpro

Mentorschap en trainingsprogramma

In Netwerkpro, dat nu zo’n vijf jaar bestaat, worden werkzoekende, vaak eenzame vrouwen gelinkt aan werkende vrouwen met een stevig netwerk. Aanvullend op dat mentorschap ontwikkelde Huijboom een trainingsprogramma, waarbij vrouwen in peergroups kunnen werken aan hun netwerk- en presentatievaardigheden.

‘De verbinding naar een werkervaringsplek of een baan hoort erbij’

Inspiratie daarvoor vond Huijboom in de studies en trainingen die ze gedurende haar loopbaan zelf doorliep. “Zo’n peergroup was vaak ontzettend stimulerend. Maar tegelijkertijd was de kater groot als de opleiding was afgelopen; daar zat je weer werkloos op de bank.” Daarom integreerde Huijboom in haar programma ook de finale stap naar de werkgever toe. “Je kunt iemand niet helemaal empoweren en haar vervolgens weer naar huis sturen. De verbinding naar een werkervaringsplek of een baan hoort erbij.”

Werkervaringsplek in de laatste maand

Het bleek te werken. Het programma is inmiddels door honderden vrouwen doorlopen. Het is strak van opzet, duurt vier maanden, staat bol van de activiteiten en mondt de laatste maand uit in een werkervaringsplek.

Om dit allemaal te kunnen realiseren heeft Netwerkpro stevig geïnvesteerd in goede contacten met grote en kleinere werkgevers. Zorginstellingen bijvoorbeeld, maar ook hotels, grote retailers en sociale ondernemers werken met Netwerkpro samen. De slagingspercentages zijn hoog. “Bij een recente training die we begonnen met 23 vrouwen heeft voor 16 vrouwen geleid tot een betaalde baan”, vertelt Huijboom “Werkgevers zijn enthousiast over ons”, vervolgt ze. “‘Jullie vrouwen zijn gemotiveerd’, zeggen ze. Ze ‘staan aan’, komen op tijd en hebben er zin in!”

Steun van peergroup tegen koudwatervrees

Die motivatie is er natuurlijk niet altijd gelijk, zegt Huijboom. “Ook is er veel koudwatervrees. Vrouwen zien vaker beren op de weg. En dat is ook logisch. Als je het gevoel hebt dat je over alleen voor staat, dan ontbreekt je soms de energie om aan oplossingen te denken. Daarom is de steun die de peergroup biedt ook zo belangrijk.”

‘Vrouwen komen in contact en blijven vriendinnen’

De aanpak van Netwerkpro, die inmiddels met name gericht is op statushouders, alleenstaande moeders en vrouwen in de bijstand, is niet alleen voor het professionele leven van de vrouwen van betekenis. “In bepaalde gemeenten hebben we een mix van statushouders en bijstandsvrouwen, waardoor je een wijkgerichte, gemengde aanpak krijgt. Vrouwen die elkaar niet kenden, ook al wonen zij bij elkaar in de flat, komen in contact en blijven vriendinnen.”

Deelnemers maken persoonlijke groei door

Huijboom geniet ervan te zien hoe de deelnemers gedurende het trainingsprogramma ook persoonlijk groei doormaken. “We sluiten altijd af met een groot event, waar de vrouwen een pitch houden. Drie dingen zijn daarbij belangrijk, hebben ze geleerd: connecties, kansen en zichtbaarheid. Hoe is de doorvertelkracht van je verhaal? Hoe onthouden mensen jou? En als je die vrouwen dan ziet staan voor zo’n publiek, en je denkt terug aan hoe schuchter ze binnenkwamen, dan zie je hoe groot de impact is.”


Een leven lang ontwikkelen

Technologie verandert ons leven en werken in hoog tempo. De maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, zijn groot. Dat biedt kansen, maar stelt ook het aanpassingsvermogen van mensen en organisaties op de proef.
Om die uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden, is blijvende ontwikkeling van mensen cruciaal. Het kabinet heeft de SER gevraagd een actie-agenda op te zetten voor een positieve leercultuur. Deze actie-agenda, Leven Lang Ontwikkelen, bestaat uit behalve advisering door de SER, ook het verzamelen van goede voorbeelden, zoals dat van Netwerkpro en het in contact brengen van mensen om kennis uit te wisselen.

Informatie over het initiatief Netwerkpro op de SER-website

Arbeidsmarkt. Onderweg naar het werk.