Zicht op

Meer diversiteit op de werkvloer?

Vindt u het als organisatie lastig om meer vrouwelijke medewerkers te werven en collega’s aan te trekken met een niet-westerse migratieachtergrond? Wilt u ervoor zorgen dat diversiteit in uw organisatie op de agenda komt? Wat zijn de manieren om patronen te doorbreken? Joy Lodarmasse, manager Diversiteit en Inclusie bij netwerkbedrijf Alliander, deelt haar ervaringen.

U kunt als bedrijf zélf aan de slag om uw bedrijf – inclusief de top – diverser te maken. Ga naar ser.nl/diversiteitvoorbedrijven en download de handreiking voor bedrijven.


Roltrap met mensen