Zicht op

Female empowerment on Indiase fabrieken

Niet alleen binnen de eigen muren, maar ook in de keten werken bedrijven aan het versterken van de positie van vrouwen. Kledingconcern The Sting nodigde in 2019 twaalf talentvolle vrouwen uit die Indiase fabrieken uit voor een training Female Empowerment.

Tekst: Corien Lambregtse

Aan het woord

René Mulder
René Mulder, CSR-manager The Sting

In India worden vrouwen achtergesteld, gediscrimineerd en seksueel bedreigd”, vertelt René Mulder, CSR-manager van The Sting. “Daar wilden wij iets tegenoverstellen: een training female empowerment. Een lokale ngo, partner van Fair Wear Foundation, verzorgde de training. Deze werd gegevens aan twaalf jonge vrouwen, afkomstig van drie Indiase fabrieken waar veel van onze producten worden gemaakt. Ze waren allemaal door hun werkgever geselecteerd.”

Female empowerment in Indiase fabrieken
Foto Shutterstock

Mulder was er een dagje bij in Tirupur, India. “De training gaf deze vrouwen de kans om hun technische skills te ont wikkelen. Het was prachtig om ze met elkaar bezig te zien. We hebben gebruikgemaakt van het materiaal van Fair Wear Foundation, die hierover al eerder een programma heeft gehad. Onze variant is wat korter, doordat wij de training hebben toegespitst op technische skills. Meer kennis over planning, efficiency en costing vergroot de kansen van deze vrouwen als er een nieuwe leidinggevende wordt gezocht in de fabriek.”

'De training gaf deze vrouwen de kans om hun technische skills te ontwikkelen'

The Sting is ondertekenaar van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (zie kader). Hierin werken de deelnemers aan het tegengaan van misstanden in de keten, zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade. “De negen thema’s van het convenant zijn allemaal belangrijk, maar je kunt niet alles tegelijk aanpakken”, zegt Mulder. “Wij zijn aan de slag gegaan met het thema discriminatie & gender.”

Impact on the ground

“De training heeft direct impact on the ground”, zegt Mulder. “Niet doordat alle vrouwen na de training een leidinggevende functie hebben gekregen, want dat valt nog tegen. Slechts een van hen heeft op dit moment een leidinggevende functie. Maar volgens de lokale, Indiase ngo moeten we de impact niet onderschatten. Het feit dat deze vrouwen de kans hebben gekregen om de training te volgen, heeft impact op henzelf en ook op hun familie en collega’s. De boodschap is dat vrouwen ontwikkelkansen verdienen en prima in staat zijn leidinggevende functies te vervullen.

'Het was prachtig om ze met elkaar bezig te zien'

Wij gaan dit project zeker een vervolg geven. We sluiten in 2020 bijvoorbeeld aan bij een project van Arisa en FNV Mondiaal, in dezelfde Indiase regio. De aandacht gaat dan niet alleen naar discriminatie en gender, maar ook naar kinderarbeid, leefbaar loon en de sociale dialoog. Sinds The Sting lid is geworden van het convenant hebben we grote stappen gemaakt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn niet het soort bedrijf dat daar uitgebreid mee naar buiten treedt, want er moet nog heel veel gebeuren. Ook in de sector als geheel. De enige manier om daadwerkelijk verbeteringen in de keten te bereiken, is samenwerking met ngo’s, vakbonden en overheden. Alleen dan kun je verschil maken. Dat dit soort samenwerkingen ontstaan, zoals het samen organiseren van trainingen, is echt de winst van het convenant.”


Dit artikel verscheen ook in het papieren themanummer van SERmagazine Diversiteit en inclusie: en nu aan de slag!.

Ook gratis abonnee worden?


Kleding- en textielsector

In de kleding- en textielsector bezetten mannen veelal de managementposities en doen vrouwen het uitvoerende werk. Vrouwen hebben vaak te maken met verbale, non-verbale en seksuele intimidatie.

Dit artikel verscheen eerder in de Jaarrapportage 2019 van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Dit convenant voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen wil discriminatie en genderissues tegengaan. Het zet zich in om gelijkheid op de werkvloer te bevorderen.

In dat kader ondersteunt en organiseert het convenant activiteiten en trainingen om vrouwen te informeren over hun rechten en hen te motiveren door te groeien naar leidinggevende functies. Meer lezen? Ga naar: imvoconvenanten.nl

Zicht op... magazine SER
Werken in natuursteen