Zicht op

Overleg in de driehoek bij Eneco: Vijf voorbeelden van duurzame samenwerking

Energieleverancier Eneco heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, de prijs voor het beste overleg tussen de medezeggenschap, bestuur en raad van toezicht. Wat maakt de samenwerking in de driehoek bij Eneco succesvol?

Tekst: Peer van den Bouwhuijsen

Aan het woord

Willem Hofman
Willem Hofman,, voorzitter centrale ondernemingsraad (cor) Eneco
As Tempelman
As Tempelman, ceo Eneco
Annemieke Roobeek
Annemieke Roobeek, voordrachtscommissaris
 

1. Hoe werkt het informele netwerk van influencers?

Naast het formele overleg tussen de drie partijen, kent Eneco (met ruim 2.000 medewerkers in Nederland) een netwerk van influencers. Dit netwerk heeft de afdeling communicatie opgezet en is actief sinds 2017. De influencers zijn voor twee jaar gekozen vanuit de hele organisatie. De voorzitter cor: “Het is echt een dwarsdoorsnede van de organisatie; van monteurs tot managers. Met de influencers kunnen we een verdieping in de vraagstukken aanbrengen. De voordrachtscommissaris (benoemd op voordracht van de cor): “De influencers zijn vooral jonge mensen die ervan overtuigd zijn dat Eneco een belangrijke rol speelt in de energietransitie en zich daar op een positieve manier voor willen inzetten. Bij de influencers zitten ook mensen uit de medezeggenschap. Het is een spontane beweging ter ondersteuning van de groene strategie.”

NV Eneco wint Driehoek 3D Trofee 2022
NV Eneco wint Driehoek 3D Trofee 2022 | Foto: Tonny Groen

2. Wat is de invloed geweest van de stap van de cor naar de Ondernemingskamer?

In 2018 speelden overnameplannen bij Eneco. De cor verzocht aan de Ondernemingskamer om een uitspraak over het voornemen van verkoop. De cor maakt zich vooral zorgen over het behoud van de groene koers van Eneco en heeft toen het recht van enquête toegepast (recht om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken binnen de onderneming). Toch hebben de verhoudingen in de driehoek zich daarna snel hersteld. Voorzitter cor: “Die goede samenwerking in de driehoek hadden we voor die tijd al. Op andere dossiers liep het gesprek gewoon door.” Na de overname van de organisatie is de raad van commissarissen (RvC) behoorlijk aangepast. Ook kwam er een nieuwe ceo.
Ceo As Tempelman: “Ik kwam na een heftige situatie. We hebben toen met elkaar de ervaringen uit het verleden gedeeld. Inmiddels hebben we een cultuur van wederzijds respect en waardering ontwikkeld. Er wordt echt naar elkaar geluisterd en er is inbreng van beide kanten.”

De medezeggenschap is door de zaak bij de Ondernemingskamer sterker dan ooit is gaan leven in de organisatie. Voorzitter cor: “We werden toen als ondernemingsraden en cor heel zichtbaar. Medewerkers zagen dat medezeggenschap wel degelijk invloed heeft en ergens over gaat. Ik ben er trots op dat medezeggenschap zo leeft bij Eneco.”

3. Hoe draagt de driehoek cor - RvB en RvT bij aan een ‘veilige werkomgeving’?

Door de cor is onlangs het initiatief genomen tot een discussie over een veilige werkomgeving waarbij ongewenst gedrag tegengegaan wordt. Ook de voordrachtscommissaris speelt een actieve rol om veiligheid op de agenda te zetten. De voorzitter cor: “Als je naar cijfers kijkt, dan lijkt het aantal meldingen bij Eneco laag te zijn. Is dan de conclusie: we zijn een fantastisch bedrijf of zijn er andere redenen voor? Dit best wel lastige onderwerp wordt goed besproken in de driehoek. Je kan wachten tot het je overkomt, maar je kan het zelf ook actief oppakken.” De ceo: “We zijn in ons bedrijf van oudsher gefocust op fysieke veiligheid. Voor een veilige werkcultuur kunnen leidinggevenden een belangrijke rol spelen hoe mensen met elkaar omgaan. Dat zou onderdeel van het assessment voor hen moeten zijn.” De voorzitter cor: “Wel moet je als cor goed kijken: is het een incident, of is er meer aan de hand?”

4. Het zal vast ook eens flink schuren in het overleg. Hoe zorg je dan ervoor dat verhoudingen goed blijven?

De ceo: “Bij een voorgenomen overname dreigde er recent een conflict met de cor. Wij vonden dat de cor goede tegenargumenten had, maar sommige zaken ook te zwaar nam. Ik heb hierbij goed geluisterd naar de cor, mijn eigen standpunt heroverwogen, maar uiteindelijk toch vastgehouden aan de voorgenomen beslissing.” Voorzitter cor: “We zoeken niet bewust de confrontatie. Maar het kan zijn dat je een verschillend inzicht hebt over een besluit. Dan gaan we geen positief advies geven om de lieve vrede. Dat levert soms stevige discussies op, maar het wordt nooit persoonlijk gemaakt. Het gaat uiteindelijk om het beste besluit voor de organisatie.”

5. Sinds 2019 is Eneco eigendom van twee Japanse bedrijven. Van de zeven leden in de RvC zijn er vier Japanners. Wat is de invloed op de medezeggenschap?

Voorzitter cor: “Het heeft totaal geen invloed gehad op de medezeggenschap. De Japanners kennen niet zoiets als een or. Ze hebben zich er wel echt in verdiept en zien dat de het goede discussies oplevert en draagvlak creëert.” De voordrachtscommissaris: “Het is echt bijzonder dat de Japanners benieuwd zijn naar onze medezeggenschapsstructuur. Men staat open voor de horizontale verhoudingen, die we bij Eneco nastreven. Ze doen het zelf anders maar geven ons de ruimte en tonen veel respect.”
Een ander voorbeeld zijn de gesprekken over de Gender policy. Voorzitter cor: “We hebben Japanse aandeelhouders, dat zijn vooral veel ‘senior mannen’. We hebben de organisatie voorgelegd om te zorgen voor meer diversiteit. Bijvoorbeeld ook door te zorgen voor diversiteit in de RvC zelf.” De voordrachtscommissaris: “Als RvB/RvC is onder leiding van HR en diversiteitdeskundigen gewerkt aan de Gender Policy. Bij dit proces om bijvoorbeeld meer vrouwelijk talent in de hogere posities te benoemen is de medezeggenschap actief betrokken. Zij zijn zelf met aanvullingen en eisen gekomen die door de RvB en de voltallige RvC grotendeels zijn overgenomen.”

‘Zo verstevigt u de relatie met de or binnen de driehoek’

De SER-handreiking ‘Zo verstevigt u de relatie met de or binnen de driehoek ’ is speciaal opgesteld voor bestuurders. In de handreiking vind je informatie en tips over het onderling contact en wederzijds vertrouwen in de ‘driehoek’ binnen de onderneming. Een goede samenwerking tussen de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad levert namelijk een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren van de organisatie.


Meer lezen? SERmagazine verschijnt ook 5 keer per jaar als papieren tijdschrift.

Abonneer nu gratis


NV Eneco wint Driehoek 3D Trofee 2022

NV Eneco heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met het beste overleg in de Driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur.

Zicht op... magazine SER
Groep diverse mensen om een vergadertafel. Jonge vrouw is aan het woord.
Medezeggenschap