Inspiratiesessie Diversity Day 2022: 'Probeer persoon te zien voor wie die is'

In de aanloop naar de Nederlandse Diversity Day op 4 oktober 2022 tijdens de European Diversity Month organiseerde SER Diversiteit in Bedrijf enkele weken geleden samen met 15 partners een Inspiratiesessie. De vraag die centraal stond tijdens de bijeenkomst was: Hoe zorgen we ervoor dat verschil ons verrijkt?

Hussein Adam Dia tijdens de Diversity Day inspiratiesessie 2022. Sacha Verheij

Tijdens het online evenement gaven vijf sprekers hun visie op dit thema en de meerwaarde van diversiteit en inclusie op de werkvloer. De middag werd in goede banen geleid door dagvoorzitter Hussein Adam Dia. Organisatieadviseur en Manager Inclusie en Diversiteit Bouchra Talidi mocht het spits afbijten. Talidi bracht in haar voordracht de meerwaarde van een inclusieve werkcultuur in kaart aan de hand van de samenhang tussen psychosociale veiligheid, diversiteit en team performance. (00:04:30) Dat deed zij door onder meer haar persoonlijke ervaringen met in- en exclusie en voorbeelden uit haar dagelijkse praktijk te delen. Talidi sloot af met drie praktische tips voor bedrijven die naar een inclusievere werkcultuur willen. (00:20:47)

Thuis

Adviseur D&I en Senior Contractmanager Sander Oygur nam het stokje van haar over om zijn persoonlijke verhaal te delen (00:26:16). Hij was vorig jaar bij zijn werkgever Randstad Groep Nederland betrokken bij de organisatie van de Diversity Day activiteiten. “Als kind van politieke vluchtelingen en getogen in het mooie Twente, heb ik me altijd afgevraagd waar ik nu eigenlijk thuishoor. Is dat in het land waar mijn ouders zijn geboren en niet meer veilig waren of het land waar ik ben geboren en mijn ouders een nieuw leven hebben opgebouwd? […] Heb ik als Nederlander met een niet-westerse achtergrond mij extra moeten bewijzen en moet ik dankbaar zijn voor de kansen die ik heb gekregen? Of breng ik juist bepaalde kwaliteiten met mij mee en breng ik een organisatie iets? Dit zijn eigenlijk altijd vragen geweest waarbij ik me nooit comfortabel voelde om dit bespreekbaar maken.”

Toch besloot Oygur vorig jaar om een persoonlijk bericht op de interne internetpagina van de Randstad Groep te posten over dit thema om te kijken of er collega’s zijn die tegen hetzelfde aanliepen. Daar kreeg hij zoveel reacties op dat bij hem de wens ontstond om daar iets mee te doen. “Hoe kunnen we nou zorgen dat de verhalen van deze mensen ook echt gehoord gaan worden? Uiteindelijk zijn we op het idee gekomen om een podcast te gaan maken.” (00:30:08) Deze podcast werd gelanceerd op Diversity Day 2021.

Geen assumpties

Voor het intermezzo was dichter Zaïre Krieger in de studio aanwezig. Zij verzorgde een spoken word performance (00:39:48). Krieger schreef de tekst speciaal voor de Inspiratiesessie. Na afloop sprak zij met Dia over de worsteling om zichzelf te blijven in omgevingen waarin verwacht wordt dat zij zichzelf aanpast. “Ik denk dat ik heel veel kleine dingen doe aan mijn uiterlijk of in mijn spraak, als ik met mensen interacties heb, die me dwingen om mezelf zijn. Mijn blauwe haar is heel leuk, maar het is eigenlijk een soort van armor. Het dwingt mij om mezelf zijn in de ruimte en om er toch voor te kiezen om me niet aan te passen, niet te codeswitchen. Dus ik doe kleine dingen aan mijzelf, wetende dat dat andere mensen misschien niet aanspreekt. […] Ik probeer wel altijd met zo min mogelijk assumpties een interactie in te gaan, want je weet niet wat voor een leven mensen achter zich hebben. Van sommige mensen zou je op het eerste oog niet denken dat ze zo veel hebben meegemaakt. Geen assumpties of aannames, maar proberen de persoon zelf te zien voor wie die is.”

Zaïre Krieger hield een spoken word performance tijdens de Diversity Day Inspiratiesessie 2022

Kloof

Keynotespreker was prof. dr. Jutta Allmendinger, algemeen directeur van het Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschungen (WZB) en voorzitter van de G7 Gender Equality Advisory Council. Zij besprak in haar presentatie de genderverhoudingen in Duitsland en wat andere landen daarvan kunnen leren. Dat deed ze onder meer aan de hand van theorieën uit de sociologie en de bevindingen van het WZB. (00:50:28) In haar conclusie vroeg ze aandacht voor de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen bekeken over een heel leven. “Als je vrouwen met twee kinderen geboren in 1985 vergelijkt met vaders met twee kinderen geboren in 1985, ligt het verschil op 1 miljoen euro. […] Wat moet er gebeuren? Ten eerste moeten we een openbaar debat voeren over hoe we dit kunnen dichten. Er zijn twee mogelijkheden. De ene is dat vrouwen steeds meer worden omgevormd tot mannen. Dat ze mannelijke arbeidsmarkttrajecten overnemen, 45 jaar fulltime werken. Dan zou de loonkloof tussen mannen en vrouwen gedicht zijn. Zowel op het gebied van uren als van levensinkomen. De andere is dat mannen meer in de richting van vrouwen opschuiven en dat we naar een vierdaagse werkweek gaan of zoiets als een 32-urige werkweek. Dit debat is er niet en ontbreekt in Duitsland en in het nieuwe regeerakkoord. Onze nieuwe coalitie geeft op dit moment stimulansen in beide richtingen, in plaats van een duidelijk homogeen gezinsbeleid te formuleren. Het zijn de vrouwen die hier onder lijden. Niet de mannen."

Adviseur Learning & Development Anna de Haan (KPN) sloot de middag af met een presentatie over de onlinecursus ‘Zachte Landing’, ontwikkeld door KPN met platform Mom Inc. voor alle vrouwen die terugkeren naar werk na hun zwangerschapsverlof (01:15:30). “Als werkgever snappen we dat de overgang van zwangerschapsverlof naar werk echt een uitdagende periode kan zijn”, zei De Haan. “We willen hier dan ook maximaal in faciliteren, omdat we echt belang hechten aan een gezonde balans tussen werk en zorgtaken.”

Aan het eind van de Inspiratiesessie gaf dagvoorzitter Dia nog wat tips mee over de activiteiten die bedrijven in het kader van Diversity Day organiseren (01:26:08). “We moeten ook erop letten om het concreet te maken”, zegt hij. “Dus als je een activiteit of instrument of iets dergelijks bedenkt: maak het concreet, maak het doelgericht en zorg ervoor dat het structureel geborgen is in de organisatie. En zorg voor een goede evaluatie van deze instrumenten als je ze toepast in het bedrijf. Dit motiveert ons denk ik allemaal om van Diversity Day 2022 een feestelijke en ook leerzame dag te maken.”

 

Deze sessie was een onderdeel van European Diversity Month en is Co-Funded door de European Union.

--

Aanmelden voor Diversity Day 2022? Dat kan via http://www.diversityday.nl/ .
De dag na Diversity Day houden Jitske Kramer en Typhoon een masterclass over diversiteit en inclusie. Benieuwd? Inschrijven kan via deze link: https://www.rhythmoflife-event.nl/