‘Jongeren laten zich meer horen, en niet alleen aan de vergadertafel’

‘Blijf vooral meedenken en meepraten over de grote opgaven van vandaag en morgen.’ Dat was de boodschap van Kim Putters, voorzitter van de SER, tijdens het event The Future is Ours van het SER Jongerenplatform en de staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Meer dan 100 jongeren spraken zich op 12 mei 2023 in het Paard in Den Haag uit over grote maatschappelijke opgaven: wonen, onderwijs, zorg, duurzaamheid en inclusiviteit.

Terugblik The Future is Ours 3 © Frederieke van Dongen

In 2019 stelde het SER Jongerenplatform dat elke jongere in Nederland het maximale uit zichzelf moet kunnen halen. Deze wens is er nog steeds, maar wordt alsmaar moeilijker om te realiseren. Een economie met hoge pieken en diepe dalen, een vastgelopen huizenmarkt en de transitie naar een duurzame economie die maar niet wil vlotten; overal lijkt de samenleving tegen muren op te botsen. En dat remt de ontwikkeling van jongere generaties. Tijdens The Future is Ours gingen jongeren hierover met elkaar in gesprek; waar loop jij tegenaan als het gaat om wonen of werken? En hoe zie jij de transitie naar een duurzame economie en een sterke gezondheidszorg voor je? 

De dag werd geopend door comedian Boban Braspenning en voorzitter van het SER-Jongerenplatform Kimberley Snijders. Zij onderstreepten de urgentie van de maatschappelijke opgaven. In kleine groepjes gingen de jongeren uit elkaar om in gesprek te gaan met elkaar en de staatscommissie.

De toekomst van jongeren

Met een tiental grote vellen aan ideeën en advies werd er aan de staatscommissie teruggekoppeld hoe de deelnemers denken over deze grote thema’s en hoe zij de inspraak van hun generaties zien. Op verschillende plekken wordt de inspraak van jongeren steeds meer toegepast, zoals bij het verdelen van de middelen van het Nationaal Groeifonds. Ook adviseert het SER Jongerenplatform zelf de overheid en organisaties over het creëren van kansen voor jongeren in de samenleving. In het meest recente advies, Veelbelovend, lees je daar meer over. 

Terugblik The Future is Ours 4
© Frederieke van Dongen