Drie masterscripties genomineerd voor SER-Scriptieprijs 2024

De genomineerden voor de SER Scriptieprijs 2024 zijn bekend. Dit jaar heeft de SER uit 55 inzendingen voor deze prijs ook een eervolle vermelding toegekend.

Scriptieprijs 2024 © Shutterstock

De drie nominaties

  • ‘Incentivizing social assistance recipients: Quasi-experimental evidence from trials with earnings exemptions in the Netherlands’ van Kim van Berkel
  • 'Revitalizing Denim: Investigating the desirability of using high recycled proportions in Jeans production. An application of True Cost Accounting in the textile industry’ van Eveline Nales
  • ‘Gezagscriterium 2.0, Een gespreid bedje of een kussen vol uitdagingen?’ van Karin van Swam-Toonen

De eervolle vermelding

‘Van Buurtzorgfilosofie tot projectsucces’ van Julia Schreurs (Master Projectmanagement, Hogeschool Utrecht).

Bekendmaking winnaar SER-Scriptieprijs

De jury maakt op 20 juni tijdens een openbare raadsvergadering bekend wie de winnaar is van de SER-Scriptieprijs 2024. De winnaar ontvangt 2000 euro. Ook mag de winnaar de raadsvergadering toespreken en persoonlijk kennismaken met SER-voorzitter Kim Putters. De overige genomineerden krijgen elk 500 euro.

Onderwerpen drie genomineerde scripties

1) ‘Incentivizing social assistance recipients: Quasi-experimental evidence from trials with earnings exemptions in the Netherlands’ van Kim van Berkel (Policy Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam)

Voor veel bijstandsgerechtigden loont werken naast de uitkering niet, omdat het verdiende inkomen wordt verrekend met de bijstandsuitkering. Amsterdam en Rotterdam verruimden daarom in 2021 de bijverdienmogelijkheden, waardoor bijstandsgerechtigden er financieel (meer) op vooruit gingen als zij naast hun uitkering gingen werken. Doordat werken ín de bijstand aantrekkelijker werd door de regelingen, werd net boven bijstandsniveau verdienen relatief juist minder interessant. Kim van Berkel onderzocht of hierdoor meer bijstandsgerechtigden aan het werk gingen en wat het effect was op uitstroom uit de bijstand. Kim concludeert dat de ruimere bijverdienmogelijkheden er inderdaad voor zorgden dat meer bijstandsgerechtigden naast hun uitkering gingen werken, maar dat van een eventuele lagere uitstroom uit de bijstand geen sprake was.

Download de scriptie

2) Revitalizing Denim: Investigating the desirability of using high recycled proportions in Jeans production. An application of True Cost Accounting in the textile industry’ door Eveline Nales (Master Environmental sciences, Wageningen Universiteit)

Ongeveer de helft van jaarlijks geproduceerde kleding wordt binnen een jaar weggegooid. Om dit afval te verminderen, stelt de Nederlandse overheid als doel dat nieuwe kledingstukken in 2030 minstens 30% gerecycled materiaal bevatten. Recyclen biedt milieuvoordelen en kan relatief eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande bedrijfspraktijken, maar roept ook zorgen op over emissies, arbeidsintensiteit en kwaliteitsverlies. Eveline onderzocht de optimale gerecyclede proportie in jeans via True Cost Accounting, met aandacht voor de balans tussen gerecycled materiaal, productlevensduur en milieueffecten. Haar scriptie belicht onder andere de uitdagingen van de True Cost Accounting methode, benadrukt het belang van verlenging van kledinglevensduur en geeft inzicht in de grootste milieu-impacten van zowel nieuw als gerecycled materiaal.

Download de scriptie

3) ‘Gezagscriterium 2.0, Een gespreid bedje of een kussen vol uitdagingen?’ door Karin van Swam-Toonen (Master Arbeidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam)

Door de complexiteit van moderne arbeidsverhoudingen wordt de grens tussen werknemer en zelfstandige steeds vager. Dit onderzoek werpt een nieuw licht op de afbakeningsproblematiek in een tijdperk van opkomende arbeidsplatforms en groeiende flexibiliteit in werkrelaties. De scriptie onderzoekt of herdefinitie van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek de toepassing van arbeidsrecht kan beïnvloeden. Karin van Swam presenteert de resultaten van een jurisprudentieonderzoek na heroverweging met het zogenaamde ‘inbeddingscriterium’. Karin concludeert dat dit criterium veelbelovend lijkt in het verduidelijken van de afbakeningsproblematiek, maar dat de rol van ondernemerschapselementen een cruciale factor blijft bij de uiteindelijke classificatie van de arbeidsrelatie. Het onderzoek onderstreept de noodzaak van een continue dialoog en heroverweging van juridische kaders om gelijke tred te houden met de evoluerende arbeidsmarkt.

Download de scriptie

Over de SER-Scriptieprijs

De SER reikt elke twee jaar de SER-Scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs. De scriptie moet gaan over een sociaal-economisch onderwerp of een van de andere werkterreinen van de SER.