Herstel de werk-privébalans met vernieuwde richtlijn

Wat kun je als arbodeskundige doen om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij een verstoorde werk-privébalans? Vier arbodeskundigenorganisaties hebben gezamenlijk de richtlijn werk-privébalans gepubliceerd. Hiermee kunnen bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen direct aan de slag.

Man en vrouw aan tafel in zakelijk gesprek © Shutterstock

Download de richtlijn werk-privébalans

De richtlijn werk-privébalans geeft onder andere handvatten voor:

De risico-inventarisatie en -evaluatie;
Medisch en arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO en PAGO);
Persoonlijke begeleiding en interventies;

Maatregelen ten aanzien van thuiswerken komen in aparte hoofdstukken aan de orde.

Dialoog- en kennisnetwerk

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Beroepsvereniging Arbeids- en organisatiedeskundigen (BA&O), Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) samen met de Vereniging voor Ergonomie (Human Factors NL), maken deel uit van het dialoog- en kennisnetwerk van het SER Arboplatform.

De rol van de SER

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. De SER adviseert en informeert daartoe werkgevers, werknemers en arbodeskundigen voor meer bewustwording en het aanbrengen van de juiste focus binnen bedrijven. Het doel is samenwerken aan goede werkomstandigheden.

Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners voor informatie over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.

Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?