Reputatieonderzoek Sociaal-Economische Raad

De Sociaal-Economische Raad (SER) laat binnenkort een reputatieonderzoek uitvoeren onder een aantal van zijn stakeholders, om inzicht te krijgen in hoe men tegen de SER aankijkt. Met de informatie uit het onderzoek – dat door Motivaction uitgevoerd wordt – kan de SER zijn inzet blijven verbeteren en nog meer impact maken.

Afbeelding van witte blokjes met tekstballontjes en een blokje met een megafoon © Shutterstock

Het SER-motto is ‘Denkwerk voor Draagvlak door dialoog’. Maatschappelijk draagvlak is de essentie waar wij als organisatie voor staan. Om als instituut maatschappelijk impact te maken en dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is het waardevol te weten hoe men tegen de SER aankijkt. Een reputatieonderzoek zal hier een bijdrage aan leveren.

Onderzoeksbureau reputatieonderzoek

Onafhankelijk marktonderzoeks- en adviesbureau Motivaction is nauw betrokken bij het onderzoek onder stakeholders. De stakeholders die uitgenodigd worden voor deelname, ontvangen hierover spoedig een bericht per e-mail. De onderzoeksresultaten zullen na afronding van het traject gedeeld worden via de SER-site.