Nieuwe rapporten van WRR en SCP belangrijk voor LLO-beleid.

Er verschijnen regelmatig rapporten die invloed hebben op het beleid omtrent Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Recentelijk hebben zowel de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) als het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) rapporten gepubliceerd, gericht op het verkrijgen van grip op werk en individuele loopbanen.

© Shutterstock

Grip, het maatschappelijk belang van persoonlijke controle

De WRR laat in het rapport ‘grip, het maatschappelijk belang van persoonlijke controle’ zien hoe belangrijk het is om grip te hebben op je werk en leven. Niet alleen voor het individu maar ook om als maatschappij goed te blijven functioneren. Leren en ontwikkelen kan de grip op werk en loopbaan vergroten. Maar juist voor groepen werkenden die met onzekere en flexibele contracten te maken hebben, is leven lang ontwikkelen veel minder vanzelfsprekend.

Mensbeelden achter beleid

Het SCP gaat in het rapport ‘mensbeelden achter beleid’ specifieker in op het LLO-beleid, dat als een van de case-studies is uitgewerkt. Het bevorderen van eigen regie is een belangrijke pijler van het LLO-beleid. Te vaak wordt daarbij verondersteld dat toegang tot informatie, onderwijs en training voldoende is om mensen grip te geven op hun loopbaan. Als het beleid uitgaat van vereenvoudigde mensbeelden is het risico dat groepen onbedoeld worden uitgesloten.

Wil je meer weten over Leven Lang Ontwikkelen? Kijk dan ook eens op https://www.ser.nl/nl/thema/leven-lang-ontwikkelen