Tweede Kamercommissie VWS bespreekt SER-zorgadviezen: Preventie is de sleutel

SER-voorzitter Mariette Hamer, Kitty Jong (FNV) en Anthony Stigter (VNO-NCW) spraken op 23 februari met de vaste VWS-commissie van de Tweede Kamer over drie zorgadviezen die vorig jaar zijn uitgebracht: ‘Jeugdzorg: van systemen naar mensen’ van de commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg, ‘Aan de slag voor de zorg’ van de Ad hoc Commissie Arbeidsmarkt Zorg, en ‘Naar een gezond en vitaal Nederland’ van de Initiatiefgroep Preventieakkoord.

Tweede Kamercommissie VWS bespreekt SER-zorgadviezen. Kitty Jong (FNV), Anthony Stigter (VNO-NCW), Mariëtte Hamer (voorzitter SER) en Piet van den Reijen (SER). Kitty Jong (FNV), Anthony Stigter (VNO-NCW), Mariëtte Hamer (voorzitter SER) en Piet van den Reijen (SER) | © Dirk Hol

De SER-delegatie drong aan op uitvoering van de adviezen. De nood is immers hoog: veel werknemers in de zorg stoppen omdat zij de werkdruk en regeldruk niet meer aankunnen, er zijn bezuinigingen aangekondigd in de jeugdzorg en het preventiebeleid richt zich nog teveel op individuele verantwoordelijkheid. Intussen stijgt het aantal mensen dat gebruik maakt van zorg, en stijgen de kosten mee. Dit onderstreept het belang van een integraal preventiebeleid, met structurele financiering, en met aandacht voor mentale gezondheid en het verbeteren van de positie van de zorgprofessional. Zorgprofessionals melden nu 30 tot 40 procent van hun tijd kwijt te zijn aan verantwoording. In de jeugdzorg gaat een derde van het budget naar coördineringslasten. Dat moet anders, vonden de Kamerleden ook.

Kamerlid Westerveld vroeg of de SER niet zou moeten stoppen met adviezen geven als er zo weinig mee wordt gedaan. Kitty Jong (FNV) onderstreepte het belang van de adviezen en sprak haar steun ervoor uit. Anthony Stigter (VNO-NCW) pleitte ervoor dat de SER de opvolging van de adviezen gaat monitoren. De reactie van Mariëtte Hamer was dat het de rol van de SER is te blijven komen met gedegen en gedragen adviezen. Zij riep de Kamerleden op om hun aandeel van het werk te doen, en te blijven komen met moties en initiatieven om het kabinet aan te sporen actie te ondernemen.