Wel quick wins, geen quick fixes

“Er is een gerichte aanpak nodig om de arbeidsmarktkrapte in de publieke sector aan te pakken. De mensen in de publieke sector werken met hart en ziel en lopen vaak vast op de werkvloer. Het kabinet zou urgent aan de slag moeten met de aanbevelingen uit het SER-advies”.

Advies Waardevol Werk © Dirk Hol
Die oproep deed kroonlid Bas ter Weel vandaag bij de aanbieding van het SER-advies Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk aan SZW-minister Van Gennip. Het ministerie van SZW is een van de zes ministeries die om het advies had gevraagd.

“Het aantrekkelijk maken van (meer uren) werken, gerichte sturing om werk slimmer en innovatiever te organiseren rond de schaarse menskracht, vermindering van bureaucratie en complexe regelgeving. Dat zijn de quick wins die je in kan zetten om de arbeidsmarktkrapte in de publieke sectoren aan te pakken,” vertelde SER-voorzitter Kim Putters. Maar Putters waarschuwde ook: “er bestaan geen quick fixes. De arbeidsmarktkrapte in publieke sectoren is een structureel en lange termijnprobleem, dat gericht beleid vraagt van de ministeries.”

Minister van Gennip reageerde enthousiast op het advies. “Het versterkt waar het ministerie mee bezig is.” Van Gennip benadrukte het belang van goed werkgeverschap in deze tijden van arbeidsmarktkrapte. “Dan gaat het over de sfeer, de cultuur, over grip op je werk en over zelfsturende teams. Wat mij opvalt is dat er nog weinig structureel wordt nagedacht over wat goed werkgeverschap precies is en wat dat oplevert in verzuim en verloop.” Ook benadrukte de minister het belang van leven lang ontwikkelen. “Vooral het leren op de werkvloer zou een veel grotere vlucht moeten nemen.”