Praktische tools voor duurzame ontwikkeling met SBCM

SBCM staat klaar voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om passend werk te vinden en te behouden. Voor velen is een betaalde baan met goede kansen en vooruitzichten een belangrijke stap naar stabiliteit. Om dit te realiseren, biedt SBCM diverse praktische leermiddelen voor zowel werkenden als werkzoekenden, zodat zij zich continu kunnen ontwikkelen.

Ook voor werkgevers ontwikkelt SBCM-hulpmiddelen om de juiste begeleiding te bieden en een inclusieve, gezonde en veilige werkomgeving te creëren. De kennis en tools van SBCM zijn vrij te gebruiken en ook interessant voor sectoren waar veel praktisch opgeleiden werken. In dit artikel belichten we een aantal van deze praktische tools en spreken we met Petra Oldenhage, senior adviseur bij SBCM.

WERK-portal: praktische e-learning programma’s voor medewerkers

De online programma’s op WERK-portal.nl zijn speciaal ontworpen voor mensen zonder startkwalificatie. Dankzij audio-ondersteuning en ondersteunend beeldmateriaal is de WERK-portal.nl ook geschikt voor mensen die lezen lastig vinden. De programma’s kunnen zelfstandig doorlopen worden, maar zijn ook geschikt om in groepsverband en/of in combinatie met andere leermiddelen te gebruiken. Er zijn programma’s over werk zoeken en solliciteren, veilig en prettig werken, taal & rekenen (ook voor inburgering) en omgaan met de computer en telefoon. Bekijk hier een filmpje met een korte uitleg over de programma’s of ontdek alle gratis te gebruiken e-learning programma’s

Iedereen leert anders: een handreiking over leren en ontwikkelen in de praktijk

In sociale ontwikkelbedrijven is leren en ontwikkelen aan de orde van de dag, voornamelijk op de werkvloer. SBCM heeft een handreiking ontwikkeld waarin je ontdekt hoe leren werkt en wat leren op het juiste moment en op de juiste manier betekent. Dit is interessant voor iedereen die leren op de werkvloer wil stimuleren. Lees hier de handreiking 'Iedereen leert anders'

Aan de praat!

Als leidinggevende is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij de groei, gezondheid en het werkplezier van je medewerkers. Dat hoeft niet alleen in officiële jaargesprekken, maar kan juist ook tijdens de meer informele momenten waarop ruimte ontstaat voor een goed gesprek. Bij het koffie automaat, in de kantine of wanneer je allebei tegelijk een trap op loopt

Voor deze informele gespreksmomenten is het programma ‘Aan de praat!’ ontwikkeld. Dit programma helpt leidinggevenden bij het voeren van een goed gesprek met werknemers. Ga naar het programma 'Aan de praat!'

Drie vragen aan Petra Oldenhage: ontwikkelen als onderdeel van duurzame inzetbaarheid

Jij houdt je binnen SBCM bezig met duurzame inzetbaarheid. Hoe speelt ontwikkelen hierin een rol?

“Groei is één van de pijlers van duurzame inzetbaarheid, naast gezondheid en werkplezier. Het is belangrijk te noemen dat groeien en ontwikkelen niet altijd werkinhoudelijk hoeft te zijn. Het kan ook gaan om het ontwikkelen van werknemersvaardigheden of persoonlijke basisvaardigheden, zoals digitale vaardigheden en omgaan met geld.
Sommige medewerkers hebben in het verleden slechte ervaringen opgedaan met leren, waardoor ze terughoudend zijn. Dan is het juist belangrijk om samen met de medewerker te kijken naar wat wél haalbaar is. Een eerste positieve ervaring kan het begin zijn van een nieuwe carrière. Dat laten de Toppers in de sociale ontwikkelbedrijven jaarlijks zien in onze Topperverkiezing. En deze voorbeelden stimuleren weer collega’s, waardoor een leven lang ontwikkelen weer een stapje dichterbij komt.”

Duurzame inzetbaarheid is een abstract begrip. Hoe neem je praktisch opgeleide medewerkers hier het best in mee?

“Door duurzame inzetbaarheid uit te werken in de drie pijlers groei, gezondheid en plezier, maak je het thema direct toegankelijker en praktischer. Natuurlijk kun je hier ook je eigen termen voor gebruiken, zodat ze aansluiten bij de taal die binnen de organisatie gebruikt wordt. Deze thema’s kunnen in de gesprekscyclus en in werkoverleggen terugkomen en concrete afspraken kunnen vastgelegd worden in een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP). Zo werk je samen aan duurzame inzetbaarheid zonder het begrip zelf steeds te benoemen.”

Welke tips zou jij werkgevers, leidinggevenden en begeleiders geven die praktisch opgeleide medewerkers willen ondersteunen om te groeien?

“Als je wilt dat medewerkers groeien, vraagt dit iets van jou én van de medewerker zelf. Maar het belangrijkste hierbij is: ga het gesprek aan en doe dat niet eenmalig maar structureel. Zoek samen naar drijfveren, mogelijkheden en belemmeringen. Zoek samen naar de drijfveren van de medewerker, naar de mogelijkheden en verken welke mogelijke belemmeringen er in de weg staan. Al lijkt het doel onbereikbaar, beginnen met kleine stapjes kan altijd.
Zorg ook voor een veilige (fysiek en sociaal) werkomgeving. Voor medewerkers met psychische beperkingen kunnen de begeleidingskaarten die SBCM heeft ontwikkeld voor begeleiders ondersteuning bieden.”

Met deze praktische tools en inzichten hoopt SBCM een waardevolle bijdrage te leveren aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden.

SER-advies: Structurele verankering in de samenleving