Besluit rapportage man-vrouwverhouding in bestuursverslag gepubliceerd door Staatsblad

Op 16 mei 2022 is het Besluit rapportage man-vrouwverhouding in het bestuursverslag van grote naamloze en besloten vennootschappen gepubliceerd in het Staatsblad. Dit betekent dat de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) per 1 juli aanstaande in werking zal treden.

Man en vrouw werken samen © Shutterstock / SFIO CRACHO

Dit besluit wijzigt (tijdelijk) het Besluit inhoud bestuursverslag en bevat een verplichting voor alle grote vennootschappen om in hun bestuursverslag te rapporteren over de man-vrouwverhouding binnen de organisatie per boekjaar, de streefcijfers die zij hebben geformuleerd, de voortgang ten aanzien van deze zelf opgelegde streefcijfers, de plannen om deze te bereiken en de mate waarin de doelen zijn bereikt.

Deze informatie, die vennootschappen moeten opnemen in hun bestuursverslag, komt nu overeen met de informatie die vennootschappen dienen te rapporteren aan de SER op grond van de Wet ingroeiquotum en streefcijfers om zo administratieve lasten te beperken.