STAP aangepast, scholing en subsidie voortaan openbaar

Het STAP-budget is vanaf 28 februari weer aan te vragen. Wel zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd die misbruik van het ontwikkelbudget tegen moeten gaan. Zo komt er een grens van 300 toekenningen per scholingsactiviteit per opleider per kalenderjaar en worden de scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totaal aan subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt.

Wijzigingen STAP budget 2023 © Shutterstock

Aanpassingen

Opleiders worden voortaan actief geïnformeerd over de voorwaarden voor het STAP-budget en moeten kunnen aantonen dat de door hen uitgevoerde scholing voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het STAP-budget. Als een opleider cadeaus of reizen aanbied om potentiële deelnemers over te halen kan deze, na een waarschuwing, worden verwijderd uit het register. De minister van SZW heeft de zeggenschap over het waarschuwen en uitsluiten van opleiders en opleidingen als zij niet aan de voorwaarden voldoen. Ook is de definitie van lesmateriaal gespecificeerd naar ‘literatuur of middelen’, waarmee alleen literatuur en veiligheidsmateriaal gesubsidieerd kan worden.

Tot slot wordt per 1 mei 2023 de scholingsdefinitie aangescherpt. Vanaf mei komt alleen scholing met een vooraf vastgesteld programma, met een docent en waarbij de opgedane kennis en vaardigheden worden getoetst, in aanmerking voor het STAP-budget. Onder andere lezingen vallen hierdoor buiten de regeling.