Nieuw SLIM-aanvraagtijdvak geopend voor samenwerkingsverbanden

Vanaf 1 juni 2022, 9:00 opent weer een nieuw tijdvak voor de SLIM-regeling voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector. SLIM staat voor ‘subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb.’ Als samenwerkingsverband kan je een aanvraag indienen tot en met 29 juli 2022, 17:00.

Horecasector © Shutterstock

Deze aanvraag dien je in bij het subsidieportaal van Uitvoering van beleid SZW. Let op: de SLIM-regeling voor samenwerkingsverbanden is onlangs gewijzigd. Hieronder lees je meer over de wijzigingen.

Regeling aangepast

De SLIM-regeling voor samenwerkingsverbanden is op twee belangrijke punten gewijzigd. Voorheen was het aanvraagtijdvak één maand, deze is per 1 juni verlengd naar twee maanden. Hiermee wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organisaties voldoende tijd bieden om een aanvraag in te dienen. Ook worden de aanvragen direct op volgorde van binnenkomst behandeld, er wordt dus niet meer geloot. Lees meer over de wijzigingen in het nieuwsbericht van het ministerie SZW.

Lees meer over de regeling op deze pagina.