Onderzoek SEO: zij-instroom om arbeidsmarktkrapte op te lossen

Zet in op zij-instroom om bij te dragen aan het oplossen van de arbeidsmarktkrapte. Dat zegt onderzoeksinstituut SEO naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van Werkperspectief NL. Investeren in betere matching en scholing van zij-instromers en daarbij breder te werven en selecteren is van groot belang om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

Zij-instromers © Shutterstock

Waardevol werk en sociale innovatie

De SER bracht onlangs een tweetal adviezen uit waarin het werven, selecteren en om- en bijscholen van zij-instromers als belangrijke stap wordt genoemd om de arbeidsmarktkrapte een halt toe te roepen. Het advies Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk, benadrukt het belang van de publieke sector die steeds meer onder druk komt te staan door de oplopende tekorten. Kwalitatief leiderschap, het werk innovatief organiseren en oog voor de uitvoerbaarheid van beleid zijn enkele aanbevelingen die in het advies naar voren komen.

Daarnaast heeft de SER met het advies Naar verdere succesvolle toepassing van sociale innovatie oog voor de toepassing van innovatie in de bedrijfscultuur en het werk, goede interne arbeidsverhoudingen, volwaardige medezeggenschap en competentieontwikkeling. Voor beide partijen, zowel werkgevers als werknemers, kan sociale innovatie bijdragen aan brede welvaart.