Onderzoek ROA toont daling leergedrag

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht heeft een nieuwe studie uitgebracht over leven lang ontwikkelen in Nederland.

SER © Shutterstock
Zoals ook in de Monitor Leercultuur van de SER en TNO naar voren kwam, blijkt uit het onderzoek van ROA dat het leergedrag de afgelopen jaren is gedaald. Zo heeft de dalende trend in informeel leren, zoals leren door te doen en van collega’s, verder doorgezet. ROA verwacht dat dit een gevolg is van de Covid-pandemie. Dat er ook minder aan cursussen wordt deelgenomen, lijkt het gevolg van een afname in de mate waarin bedrijven gebruik hebben gemaakt van HR-instrumenten gericht op het functioneren en ontwikkelen van hun personeel.

Informeel leren

Het onderzoek van ROA gaat uitgebreid in op informeel leren. Hieruit blijkt dat het belang van informeel leren in de totale leertijd onder werkenden onveranderd hoog is. De mate van informeel leren hangt sterk samen met de leercultuur in de organisatie waar men werkt. In organisaties waarin werkenden het gevoel hebben dat medewerkers elkaar helpen om te leren en dat men tijd besteedt aan het opbouwen van vertrouwen, wordt meer geleerd van het werk.

Lees hier het volledige rapport.