Convenant voor betere samenwerking hbo en beroepspraktijk

VNO-NCW, MKB Nederland en de Vereniging Hogescholen gaan op landelijk niveau nauwer samenwerken voor een betere aansluiting van hbo-geschoolden op de huidige en toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt. De partijen hebben in december 2022 een convenant ondertekend, waarin zij afspraken maken over het aanpakken van deze uitdagingen.

studenten en jongeren © Shutterstock

Leren en werken

“We staan voor grote uitdagingen die we alleen samen kunnen oppakken, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de terugloop van het aantal studenten in het beroepsonderwijs en het goed invullen van de rol van de hogescholen op het terrein van een leven lang ontwikkelen”, zegt Jacco Vonhof, ondernemerslid van de SER en voorzitter van MKB Nederland, in berichtgeving van VNO-NCW. Hierbij willen de partijen focussen op het mogelijk maken van leer-werktrajecten en daarmee het aantrekken en behouden van hbo professionals voor de arbeidsmarkt.

Lees meer op de website van VNO-NCW.