Hoe bepalen we onze koers als ondernemingsraad?

Wij zijn als nieuwe or van start gegaan en er komt best veel op ons af. Hoe voorkomen we dat we verdrinken in alle onderwerpen? Hoe bepalen we onze strategie? Hoe stellen we prioriteiten en welke resultaten willen we bereiken?

Groep mensen die met elkaar in gesprek is © Shutterstock

'Vraag het de SER' is een reeks van meerdere artikelen met vragen en antwoorden over medezeggenschap.

Veel or’s worstelen met dit probleem. Om jullie werk goed te kunnen doen, is het belangrijk om vast te stellen waarop jullie je willen focussen. Begin met orde aan te brengen in alle onderwerpen waarbij een or betrokken kan of moet zijn. Het is aan te raden om deze te verdelen in categorieën, zoals arbeidsomstandigheden en financiële, sociale en organisatorische zaken. Dan krijgen jullie al een idee van wat voor soort kennis en kunde nodig zijn om deze onderwerpen te kunnen afhandelen.  

KoersKaart

Verder heeft de SER een handig hulpmiddel ontwikkeld om het gesprek over prioriteiten en or-strategie gemakkelijk en gestructureerd te laten verlopen: de KoersKaart. Dit is een soort bordspel. Vragen over acht thema’s geven jullie inzicht in de competenties en drijfveren van de individuele or-leden, de achterban, de overige partijen met wie jullie te maken hebben (bestuurder, toezichthouders, vakbonden, flexwerkers, platforms), de ontwikkelingen die spelen in en om de organisatie, de voorwaarden om een volwaardige sparringpartner te zijn en de speerpunten van de bestuurder en de relatie met de gesignaleerde ontwikkelingen.  

Speelronde

Daarnaast helpt de KoersKaart de or om scherp te krijgen welke resultaten jullie willen behalen en wie op welke termijn het beste bij welk onderwerp betrokken kan worden. Aan het eind van de ‘speelronde’ (ongeveer twee uur) hebben jullie een mooie basis voor een werkplan: de or-strategie en de prioriteiten voor de komende periode, bijvoorbeeld een jaar. Het is handig om het werkplan periodiek te evalueren. Soms is het nodig om tussentijds bij te stellen. Denk aan de situatie dat de tijdsduur die is uitgetrokken voor een onderwerp verkeerd is ingeschat.  

Tip: Vraag een oud-or-lid erbij

Ook met de KoersKaart aan de slag? Bekijk dit filmpje. Bestaat de or uit nieuwe, nog onervaren leden? Vraag dan of een trainer/adviseur, een ambtelijk secretaris of een ervaren oud-or-lid erbij komt zitten als je met de KoersKaart aan de gang gaat.