Nederlandse Arbeidsinspectie deelt plannen voor 2023-2026

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) richt zich in haar werk op arbeidsrisico’s als gevolg van oneerlijk, ongezond en onveilig werk. Zij gebruikt hierbij verschillende toezicht- en handhavingsinstrumenten die moeten bijdragen aan een afname van beroepsziekten en arbeidsongeschiktheid. Maar ook aan afname van bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Dat staat onder andere in het Meerjarenplan 2023-2026.

Controle brandblussers door 2 werknemers met veiligheidskleding © Shutterstock

Ga naar het Meerjarenplan 2023-2026

De komende vier jaar is blijvend aandacht nodig voor psychosociale arbeidsbelasting (psa), fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen als gevolg van werk. Deze arbeidsrisico’s veroorzaken de meeste gezondheidsschade, uitgedrukt in verlies van gezonde levensjaren.

Zo wil de inspectie:
Gezond werken stimuleren met de inzet van instrumenten die bedrijven helpen op een veilige manier met gevaarlijke stoffen om te gaan;
Bij de aanpak van ongevallen op de werkvloer het veiligheidsbewustzijn vergroten van  werkgever en werknemer van het betreffende bedrijf;
Daarnaast aandacht vragen voor mogelijke arbeidsrisico’s van werkdruk en fysieke overbelasting door toename van tijd- en plaatsonafhankelijk werken, zoals hybride werken;
Ook wil zij meer gaan samenwerken met arbodeskundigen, zoals bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten.  

De rol van de SER

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. De SER adviseert en informeert daartoe werkgevers, werknemers en arbodeskundigen met het oog op goede werkomstandigheden. 

Het meerjarenplan van de NLA geeft aan welke risico’s expliciet aandacht vragen volgens de inspectie. Het informeren van het veld hierover zorgt voor meer bewustwording en het aanbrengen van de juiste focus binnen bedrijven.

Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners voor informatie over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.

 

 

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet voor gezond en veilig werken.