CSRD-webinar: hulp voor bedrijven bij rapporteren verplichte klimaatinformatie

De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving en het ministerie van EZK een webinar over klimaatverandering in het kader van de EU-duurzaamheidsrapportage (CSRD). Het webinar is nu terug te kijken.

CSRD © Shutterstock

De vereisten voor openbaarmaking rond het onderwerp klimaatverandering zijn een verplicht onderdeel in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), die invulling geven aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit betekent onder meer dat een onderneming moet rapporteren over haar klimaatplan of moet aangeven wanneer het dit plan gaat opstellen. Het klimaatplan dient gebaseerd te zijn op data van eigen activiteiten en op data van activiteiten in de toeleveringsketen van de onderneming. Een dergelijk plan is nieuw voor veel bedrijven. De CSRD is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage, die 5 januari 2023 in werking is getreden.

Het webinar gaat in op waar bedrijven praktisch kunnen beginnen met het opstellen van een klimaatplan. Ook komen voorbeelden aan bod hoe bedrijven klimaatinformatie presenteren in hun jaarverslag. Sprekers zijn Simon Braaksma (Philips), Eva Eijkelenboom (VNO-NCW; Erasmus School of Law), Menno Huijgen (Heinen & Hopman) en Gerard van Santen (EY; Raad voor de Jaarverslaggeving). Fleur Meerman (SER) leidt het gesprek.

Bekijk het webinar.

Dit webinar is deel van een reeks webinars over de CSRD en ESRS. Meer informatie en aanmelden op de eventpagina.

Meer informatie over de CSRD en ESRS op de pagina over wetgeving en duurzaamheidsrapportage.