CSRD-webinar: bedrijven moeten transparant worden over duurzaamheid

De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving en het ministerie van EZK een webinar over presentatie, controle en gebruik van duurzaamheidsrapportage in het kader van de EU-duurzaamheidsrapportage (CSRD). Het webinar is nu terug te kijken.

CSRD webinar © SER

Sinds 5 januari 2023 is de Europese wetgeving over de verplichte duurzaamheidsrapportage van kracht: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze wetgeving heeft een enorme invloed op bedrijven die er direct en indirect onder vallen. Bedrijven moeten niet langer alleen over hun financiële resultaten rapporteren maar worden ook beoordeeld op hun impact op mens en milieu. Zelfs voorlopers moeten grote stappen zetten om te voldoen aan de CSRD en toe te werken naar het einddoel namelijk impact realiseren.

Het webinar reikt praktische voorbeelden aan over hoe en met wie een bedrijf zijn duurzaamheidsinformatie kan verzamelen en presenteren aan zijn stakeholders. De reacties die een bedrijf krijgt op deze informatie, die digitaal beschikbaar moet zijn voor iedereen, is weer input voor het bedrijf om beleid en acties te formuleren die bijdragen aan duurzaamheid.  Deskundigen gaan ook in op de controle door de accountant en hoe stakeholders een rol kunnen spelen bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de data. Tenslotte is er in het webinar ook aandacht voor de governance-standaarden binnen de ESRS.

Sprekers zijn Eva Eijkelenboom (VNO-NCW; Erasmus School of Law), Maaike Fleur (Royal FloraHolland), Marianne van de Fliert (Randstad) en Gerard van Santen (EY; Raad voor de Jaarverslaggeving). Fleur Meerman (SER) leidt het webinar.

Bekijk het webinar.

Dit webinar is de voorlopig laatste in een reeks van webinars over de CSRD en ESRS. Alle webinars evenals meer informatie over de CSRD en ESRS, waaronder een FAQ, staat op de pagina over wetgeving en duurzaamheidsrapportage.