SER publiceert geactualiseerde versie van de handreiking COVID-19

De handreiking COVID-19 is aangepast op basis van de actualiteit, richtlijnen van het RIVM en nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.

Supermarkt kassa medewerker en klanten met mondkapjes op. © Shutterstock
Download de handreiking COVID-19

Volgens deskundigen zal het coronavirus nog langere tijd in onze samenleving blijven bestaan. Ook maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken zullen we daarom waarschijnlijk nog langere tijd moeten nemen. Dat zal ook blijven gelden op het moment dat de overheid de landelijke maatregelen geleidelijk afbouwt en in steeds meer sectoren het normale maatschappelijke verkeer weer plaatsvindt. Werkgevers, werknemers, sociale partners, arbodiensten en -deskundigen en andere actoren hebben hierin een belangrijke rol.

Deze handreiking biedt informatie en advies over het nemen van preventieve maatregelen en is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten en de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus in Nederland zoveel mogelijk tegen te gaan.

In de vernieuwde versie van de handreiking zijn ook de basisregels aangepast aan de regels die op dit moment gelden. Ze zijn daarnaast verder uitgewerkt en beter geïntegreerd in de overige adviezen voor een gezond en veilig arbobeleid rond corona.

De adviezen in de handreiking zijn bovendien op enkele onderwerpen aangepast, zoals:

  • Hygiënemaatregelen, waaronder het desinfecteren van handen;
  • Rond ventilatie zijn de adviezen aangevuld met de meest recente kennis over ventilatie en de manier waarop ventilatie in verschillende gebouwen uitgevoerd moet worden;
  • Op het gebied van mobiliteit en vervoer van en naar het werk;
  • De maatregelen rond thuiswerken.

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet voor gezond en veilig werken.