Fusiemeldingen in eerste kwartaal met 23 procent gestegen

Het aantal bij de SER gemelde fusies is in het eerste kwartaal van 2016 met 23 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Er werden in het afgelopen kwartaal 103 meldingen gedaan, terwijl er in dezelfde periode vorig jaar 84 meldingen plaatsvonden.
Fusiegedragsregels. Een puzzel.
De meeste fusiemeldingen kwamen in het eerste kwartaal van 2016 uit de dienstensector. Vorig jaar in hetzelfde kwartaal vonden de meeste fusies plaats in de industrie.

De Fusiegedragsregels beschermen de belangen van in een onderneming werkzame personen bij een voorgenomen fusie. Volgens deze regels moeten ondernemingen fusie- of overnameplannen tijdig melden aan de betrokken vakbonden en de SER. Dit moet op een zodanig moment gebeuren dat de vakbonden nog wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het tot stand komen van de fusie of overname en de uitvoering daarvan. De Fusiegedragsregels zijn sinds 1 oktober jl. herzien en gelden nu niet alleen voor het traditionele bedrijfsleven, maar ook voor de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep.