Expeditieregeling stimuleert leven lang ontwikkelen

Het ministerie van SZW heeft een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd genaamd de Expeditieregeling. Deze regeling heeft als doel een maatschappelijke beweging te stimuleren waarin interventies, werkwijzen en methodieken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen vaker, beter en sneller worden toegepast.

SER © Shutterstock
Door bestaande kennis over duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen verder door te ontwikkelen en breder toepasbaar te maken voor bedrijven, organisaties en sectoren, kunnen meer werkenden worden bereikt. Met deze subsidieregeling kunnen samenwerkingsverbanden, bestaande uit sociale partners, een subsidieaanvraag indienen om meer te experimenteren op de werkvloer.

Informatie en aanvragen

De regeling kan in de tijdvakken van 2022 en 2024 worden aangevraagd. Voor de regeling is 3 miljoen euro uitgetrokken voor het jaar 2022, met een budget van tussen de € 150.000 en maximaal 1 miljoen euro subsidie per aanvraag. Het eerste aanvraagtijdvak gaat open op 23 mei en sluit op 24 juni 2022. Aanvragen kunnen worden ingediend door werkgevers- of werknemersorganisaties, een O&O fonds of een branchevereniging, in samenwerking met een onderzoeksinstelling. Kijk voor meer informatie op uitvoeringvanbeleidszw.nl.