Staatssecretaris Blokhuis is blij met actueel advies over de jeugdzorg

“Dank voor dit mooie en actuele advies. Het is van groot belang voor de kinderen dat het werk goed gebeurt” zei staatssecretaris Paul Blokhuis tijdens de aanbieding van het advies ‘Jeugdzorg: van systemen naar mensen’ op 30 september.

Jeugdzorg aanbieden © Dirk Hol

Betrekken van jongeren en hulpverleners

Mariëtte Hamer, Olaf Prinsen (Jeugdzorg Nederland), Maaike van der Aar (FNV), Carina Klinkvis (CNV en jeugdzorgverlener) en SER-medewerkers Piet van den Reijen, Masja van der Burg en Herbert Rolden spraken met de staatssecretaris en zijn medewerkers. Een intensief gesprek, waarbij de staatssecretaris zei het eens te zijn met alle aanbevelingen. Vooral het betrekken van jongeren en hun ouders, de autonomie van hulpverleners, het versterken van de relatie tussen gemeente en de hulpverlener en de schaalgrootte van inkoop hebben zijn bijzondere aandacht.

“We vertellen elkaars verhaal”

Maaike van der Aar (FNV) benadrukte het belang van behoud van de jeugdhulpverleners voor de zorg. “De jeugdzorg heeft een slecht imago” voegde Carina Klinkvis (CNV) daaraan toe. “Loon, een goede cao, opleiding, ruimte om te groeien, overal is ruimte voor verbetering”. Olaf Prinsen zei dat zich een bijzonder geval voordoet: “Ik zou het graag vaker oneens zijn met de werknemers maar het probleem is zo groot dat we elkaars verhaal vertellen”. Werkgevers willen graag investeren maar lopen aan tegen de huidige structuur. En werknemers worden wel verantwoordelijk gehouden voor hun acties, maar hebben geen invloed op hoe de sector georganiseerd is.

Het stelsel moet worden aangescherpt, was de gezamenlijke conclusie. De SER komt volgend jaar met een vervolg op dit advies.

Lees meer