Hoe neem ik ‘alleen werken’ op in de bhv-organisatie?

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor hun medewerkers. Dus ook voor personeel dat alleen werkt. Voor een goede bhv-organisatie voor alleen werken moet de werkgever het volgende doen:

  • Bekijk of alleen werken kan worden vermeden;
  • Inventariseer vooraf welke risico’s er zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden;
  • Inventariseer vooraf welke werkplekken extra risico’s opleveren voor alleen werken;
  • Spreek een procedure voor alleen werken af en hoe hulp kan worden ingeroepen bij noodgevallen;
  • Informeer de medewerkers over de risico’s en genomen maatregelen voor alleen werken.

Iemand die alleen werkt loopt in principe niet meer risico dan een werknemer die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van andere mensen uitvoert. Dit is anders wanneer hij door een brand of ongeval in een noodsituatie kan komen. In noodsituaties moet de alleenwerker alarm kunnen slaan om hulp te krijgen. Hij moet ook weten wat hij moet doen als het ontruimingsalarm afgaat wanneer hij alleen is.

De situaties waarin door werknemers alleen wordt gewerkt, moeten worden opgenomen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
Meer informatie over alleen werken kun je ook vinden op het Arboportaal