Alleen werken | Wat is het en hoe neem je het op in de bhv-organisatie?

Alleen werken komt vaak voor bij bepaalde functies zoals bijvoorbeeld in de nachtdienst van de zorg, in de bewaking of bij een winkelbedrijf.

Beveiliger in bedrijf (alleen werken) © Shutterstock

Wat zijn de kenmerken van alleen werken?

 • Het belangrijkste kenmerk van alleen werken is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd zonder collega’s, klanten of andere mensen in de directe nabijheid;
 • Vaak is er geen direct contact met anderen mogelijk;
 • Bij bijvoorbeeld een ongeval of brand is er niemand die de alleenwerker kan helpen.

Hoe organiseer je de bhv bij alleen werken?

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor hun medewerkers. Dus ook voor personeel dat alleen werkt. Voor een goede bhv-organisatie voor alleen werken moet de werkgever het volgende doen:

 1. Bekijk of alleen werken kan worden vermeden;
 2. Inventariseer vooraf welke risico’s er zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden;
 3. Inventariseer vooraf welke werkplekken extra risico’s opleveren voor alleen werken;
 4. Spreek een procedure voor alleen werken af;
 5. Informeer de medewerkers over de risico’s en genomen maatregelen voor alleen werken.

Het (extra) risico van alleen werken

Een alleenwerker loopt, in het algemeen, hetzelfde ongevalsrisico als een werknemer die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van andere mensen uitvoert. Er is echter voor de alleenwerker een extra risico, wanneer hij door een brand of ongeval in een noodsituatie kan komen. In noodsituaties moet de alleenwerker alarm kunnen slaan om hulp te krijgen. Hij moet ook weten wat hij moet doen als het ontruimingsalarm afgaat wanneer hij alleen is.

Wanneer is alleen werken niet toegestaan?

 • Bij bepaalde werkzaamheden is alleen werken te risicovol en daarom niet toegestaan. Bijvoorbeeld bij werken in besloten ruimten;
 • Jongeren onder de achttien jaar mogen helemaal niet zonder toezicht werken. In de procedures moet zijn vastgelegd dat een tweede persoon aanwezig moet zijn. De belangrijkste functie van deze tweede persoon is het organiseren van hulp als er tijdens de werkzaamheden iets fout gaat;
 • Persoonlijke gezondheid (bijvoorbeeld bij medicijngebruik) kan een rol spelen bij de beoordeling of alleen werken verantwoord kan worden uitgevoerd.

Meer informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Ook als het aankomt op lichamelijke of psychosociale belasting op het werk. Daarom zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor hun organisatie te maken. Daarin brengen zij de arbeidsrisico’s in kaart en maken ze een plan van aanpak om deze risico’s op te lossen. Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?

Arbocatalogus

Werkgevers en werknemers zijn volgens de arbeidsomstandighedenwet gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitwerking van het arbeidsomstandighedenbeleid binnen bedrijven. Bedrijven moeten daarbij voldoen aan het wettelijke beschermingsniveau, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wil je aan de slag met een arbocatalogus?