Kabinet vraagt advies over sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Wie een lage sociaal-economische status heeft (met een laag besteedbaar inkomen en lagere opleiding) heeft vaker gezondheidsproblemen en een minder hoge levensverwachting. Het kabinet vindt deze gezondheidsverschillen onwenselijk. Het kabinet vraagt de SER daarom om met een advies te komen over maatregelen die het kabinet zou kunnen nemen om deze gezondheidsverschillen aan te pakken.

Gezonde levensstijl © Shutterstock / Chinnapong

Gezondheidsproblemen hebben vaak te maken met achterliggende problemen zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid en werkloosheid. Dat is reden voor het kabinet om de SER te vragen met een brede blik te kijken naar de terreinen waar veel van deze oorzaken samenkomen: de arbeidsmarkt, het stelsel van sociale zekerheid en het sociaal domein. Zo kan bijvoorbeeld de inrichting van de arbeidsmarkt een rol spelen bij objectieve en ervaren gezondheidsachterstanden. Het kabinet wil ook graag weten van de SER hoe de sociale partners kunnen bijdragen aan het voorkomen en verminderen van gezondheidsverschillen.

Het kabinet wil graag dat gemeenten en het SER Jongerenplatform actief worden betrokken bij het advies, en dat wordt voortgebouwd op eerdere SER-adviezen . Het verzoek is om voor het einde van dit jaar het advies uit te brengen.

Download adviesaanvraag (pdf)

Commissie

Gericht aan: Minister van SZW
Voorbereid door: Ad hoc-commissie Sociaal-Economische Gezondheidsverschillen (SEGV)
Voorzitter: prof. dr. M.G. (Marike) Knoef
Secretarissen: drs. A.J.S. (Arnold) Devreese
dr. A.W.M. (Arend) Odé