Ongelijke kansen door achterstanden in basisvaardigheden

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven of rekenen. In de digitale samenleving van vandaag zijn dit onmisbare vaardigheden, met grote gevolgen voor hun kansen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Veel mensen met onvoldoende basisvaardigheden weten dit zelf niet of schamen zich ervoor en hierdoor blijft deze achterstand vaak onzichtbaar. Als werkgever speel je een cruciale rol in het herkennen van deze achterstand en het bieden van ondersteuning.

© Shutterstock

Waarom investeren in volwassenenonderwijs?

Onvoldoende basisvaardigheden bij volwassenen kan leiden tot een groot scala aan problemen. Zelfs alledaagse taken zoals online shoppen, reizen met het OV of het gebruik van de schoolapp van de kinderen worden een uitdaging. Zonder deze vaardigheden vinden mensen moeilijker een baan, komen ze vaker in de schulden en ervaren ze zelfs meer gezondheidsklachten. De kosten van onvoldoende basisvaardigheden komen dus bij de samenleving terecht.

Oproep aan de overheid

De SER dringt er al geruime tijd op aan om meer te investeren in volwassenenonderwijs. In een recent briefadvies onderstreept de SER het belang van ‘de basis op orde hebben’. Dit omvat zowel het verbeteren van de kwaliteit van het initiële onderwijs als het versterken van de inzet op het gebied van laaggeletterdheid en basisvaardigheden bij volwassenen. Om dit serieus aan te pakken, pleit de SER voor een meer regie, samenwerking en integrale aanpak, zoals vermeld in het 2019 advies “Samen werken aan taal”. Recentelijk riep ook Stichting Lezen en Schrijven informateurs op om meer te investeren in volwassenenonderwijs met een meer holistische benadering in reactie op het rapport van OCW (de Staat van het Onderwijs). Je kunt daar hier meer over lezen.

Hanneke Propitius, directeur-bestuurder a.i. Stichting Lezen en Schrijven, benadrukt: "Als we niet meer investeren in het onderwijs voor volwassenen, kunnen steeds minder mensen meedoen in onze samenleving." De stichting heeft diverse tools om je hierbij te helpen zoals het Platform Taalwerkt waar je het Gesprekskompas, de e-learning Aanpak van laaggeletterdheid kan vinden.

Door gezamenlijk te werken aan het aanpakken van deze achterstanden, kunnen we een inclusievere samenleving creëren waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te benutten.


SER-advies: Structurele verankering in de samenleving