Wij willen graag een or!

Onze organisatie heeft geen or. Hoe kunnen medewerkers en/of bestuurder zorgen dat er eentje komt? Op de websites van vakbonden en werkgeversverenigingen is allerlei informatie te vinden over het organiseren van de eerste or-verkiezingen, maar wat gaat daaraan vooraf?

© Shutterstock

Voordat het oprichtingstraject begint, moet je als medewerker of ondernemer een aantal dingen op een rij zetten. Denk aan vragen als: Waarom wil je als medewerker of bestuurder een or (behalve omdat het een wettelijke plicht is)? Wat verwacht je ervan? Wat betekent het om or-lid of bestuurder te zijn? Hoe krijg je de ondernemer mee, als die niet zelf al het initiatief heeft genomen? Of andersom: hoe krijg je je personeel mee?

Eventuele obstakels 

Daarna is het zaak dat ondernemer en medewerkers met elkaar in gesprek gaan. Het is handig om daarbij ook een HR-medewerker te betrekken. HR heeft namelijk op diverse vlakken vaak belang bij medezeggenschap in de organisatie. Bespreek ook de eventuele obstakels die jullie zien voor de oprichting van of deelname aan een or. Geef aan hoe jullie daarmee willen omgaan en maak daar afspraken over.

Stappenplannen 

De SER heeft twee stappenplannen opgesteld voor het proces vóór de daadwerkelijke oprichting van een or. Er is een versie voor ondernemers en een voor medewerkers. Staat het licht aan alle kanten op groen? Dan kun je starten met de oprichting van een ondernemingsraad. Ook daarvoor geven onze stappenplannen de juiste handvatten.

Tip: Doe de online test

Wat kun je verwachten als or-lid of bestuurder? Dat wordt duidelijk na een korte online test. Je krijgt een aantal vragen over (praktijk)situaties voorgeschoteld. Na afloop heb je inzicht in wat de or van je vraagt, wat er mogelijk is en wat je zou willen bereiken.

 

Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.