Nieuw SLIM-aanvraagtijdvak geopend voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven

Vanaf 3 juni 2024 is een nieuw aanvraagtijdvak voor de SLIM-regeling geopend, speciaal gericht op samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector. Deze aanvraagperiode loopt tot en met 31 juli 2024, 17:00 uur. De SLIM-subsidie is ontworpen om jou als ondernemer te ondersteunen bij het bevorderen van een leercultuur binnen jouw organisatie, wat bijdraagt aan de continue ontwikkeling en inzetbaarheid van je werknemers.

© Shutterstock

Aanvragen en registratie

Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet je je registreren via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Hier maak je een account aan op naam van de hoofdaanvrager en registreer je je voor de subsidieregeling SLIM voor samenwerkingsverbanden of grootbedrijven. 

Belangrijke wijzigingen in de SLIM-regeling

De SLIM-regeling is recentelijk aangepast. Per 1 september 2023 is er een nieuwe weigeringsgrond toegevoegd, waardoor een nieuwe subsidieaanvraag voor bepaalde activiteiten pas mogelijk is nadat een lopend project is afgerond en de einddeclaratie is ingediend. Dit voorkomt dat er meerdere projecten voor dezelfde activiteit tegelijk lopen. Daarnaast is de verplichte nihil stelling vervallen; nu kan UVB maatwerk toepassen als de realisatie van projectkosten lager uitvalt dan gepland.

Meer informatie

Voor meer gedetailleerde informatie over de vereisten en wijzigingen, en om de laatste versies van de benodigde documenten te downloaden, bekijk de website van Uitvoering van Beleid.