ROA/SEO: kijk breder dan diploma’s en werk samen voor scholing technici

Investeer meer in de matching en scholing van zij-instromers, en zet netwerken op voor het stimuleren van scholing. Dat zijn enkele aanbevelingen van onderzoeksinstituten ROA en SEO voor het oplossen van de arbeidsmarktkrapte in de technische sector.

Onderzoek arbeidsmarktkrapte technici © Shutterstock

Het volledige onderzoeksrapport is hier te lezen.

Vaardigheden en competenties, oftewel skills, zouden een veel grotere rol moeten spelen in het actief werven en selecteren van geschikte medewerkers. Hierdoor zou de zijinstroom van potentiële medewerkers nog beter benut kunnen worden en deze groep ook een stuk vergroten. Het is dan ook belangrijk dat samenwerking voor scholing in de techniek beter van de grond komt. Het opzetten van gezamenlijke regionale netwerken (netwerkorganisaties) kan hier een positieve bijdrage aan leveren. Via schaalvoordelen komt er meer scholing beschikbaar voor technici bij kleinere bedrijven.

Innovatie en meer salaris

Daarnaast concludeert het onderzoek dat er geïnvesteerd moet worden in arbeidsbesparende (proces) innovatie én sociale innovatie, dat er een cultuurverandering nodig is om ook jongeren en vrouwen aan te trekken en te behouden en dat jongeren meer in aanraking zouden moeten komen met techniek op school. Tot slot zouden betere primaire arbeidsvoorwaarden een grote rol spelen in het aantrekkelijker maken van de sector.

De krapte in de technieksector kan niet losstaan van de krapte in andere (maatschappelijke) sectoren, concludeert het onderzoek. De SER heeft hiervoor op 20 mei 2022 het tussentijds briefadvies arbeidsmarktproblemathiek in maatschappelijke sectoren uitgebracht. Het eindadvies is nog in de maak.