LLO-katalysator organiseert bijeenkomst over leven lang ontwikkelen.

De LLO-Katalysator is een meerjarig Groeifondsprogramma waarmee onderwijsinstellingen vanuit middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten een stevige impuls geven aan een leven lang ontwikkelen (LLO).

© Shutterstock

Het doel van de Katalysator is om kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor bij-, op-, en omscholingstrajecten. Zo kunnen organisaties en professionals beter inspelen op de snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

Hiervoor hebben zij vier bouwstenen geformuleerd:

  1. In kaart brengen van skills van de toekomst: Het identificeren van de benodigde vaardigheden en competenties die essentieel zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst.
  2. Stimuleren van LLO-oplossingen voor transities: Ondersteuning van samenwerkingsverbanden voor projecten gericht op het ontwikkelen van een LLO-oplossing voor competentieknelpunten in het kader van de energie- en grondstoffentransitie.
  3. Professionalisering van onderwijs- en kennisinstellingen voor LLO: Het versterken professionaliseren van de interne of externe LLO-organisatie
  4. Stimuleren van een leercultuur: Aanmoedigen van een cultuur van voortdurend leren en ontwikkelen aan, zowel binnen organisaties als onder werkenden.

Op 29 februari organiseert de LLO-Katalysator in Bussum een conferentie om iedereen die betrokken is bij LLO te inspireren. Via deze link lees je meer over het programma en kun je je aanmelden.