Bruggen bouwen voor iedereen op de arbeidsmarkt

Wat kunnen we leren uit het begeleiden van mensen voor wie een leven lang leren niet vanzelfsprekend is? Daarover ging de bijeenkomst van het Sectoraal en Regionaal LLO - netwerk op 14 maart. Hiervoor waren we te gast bij UW, het participatiebedrijf van Utrecht. De bijeenkomst, rijk aan inspirerende verhalen en praktische inzichten, markeerde ook een bijzonder moment voor Henk Boes, die zijn voorzittersrol neerlegde voor een nieuwe uitdaging.

Michelle Jongebloet, manager Arbeidsontwikkeling bij UW benadrukte het belang van een individuele benadering in arbeidsontwikkeling en pleitte voor het vermijden van stigmatisering door te spreken over 'arbeidsbijzonderheden' in plaats van 'arbeidsbeperkingen'. Hoe de individuele begeleiding en ontwikkeling er in de praktijk uit ziet, daarover vertelde Peter (vanuit UW gedetacheerd) en zijn begeleider Hans.

Aansluitend volgde een duopresentatie van Kim Kranenborg van TNO en Annemarie van Schaik van Werkzaak Rivierenland over het worden van een lerende organisatie en het project Mentorwijs, dat praktische tools biedt voor begeleiding op de werkvloer.

Er waren vijf deelsessies die inspirerende inzichten én praktische oplossingen boden voor uitdagingen waar werknemers en werkgevers vandaag de dag mee te maken hebben:

  • Tjeerd Willem Hobma van Volandis vertelde over de Duurzaam Inzetbaarheid Analyse (DAI)-gesprekken. Hij benadrukte de kracht van dialoog en persoonlijke actieplannen in het bevorderen van duurzame inzetbaarheid binnen de bouw- en infrasector. Dit initiatief illustreert het belang van maatwerk en individuele aandacht, kernwaarden binnen het LLO-concept.
  • José Riezebos van Stichting Lezen en Schrijven toonde de urgentie rondom laaggeletterdheid en het bevorderen van digitale vaardigheden en gaf daarbij praktische tips. Met twee en een half miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen en schrijven, is de strijd tegen laaggeletterdheid cruciaal voor een inclusieve arbeidsmarkt.
  • ‘De achthonderd’ liet zien hoe zij als netwerkorganisatie (samengesteld uit ondernemers, onderwijs en overheidsinstellingen) kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt een stap verder helpen in hun leerproces. De focus op maatwerk en de flexibiliteit van instroommomenten biedt nieuwe kansen voor mensen die buiten traditionele onderwijs- en werkstructuren vallen. Dit initiatief onderstreept het belang van samenwerking om inclusieve leer- en werktrajecten te creëren.
  • In een sessie geleid door Petra Oldenhage van SCBM stond het individueel ontwikkelgesprek centraal als cruciaal instrument voor duurzame inzetbaarheid. "Samen met een medewerker ontdekken waar er nog ontwikkelmogelijkheden zijn, is de basis van een sterke arbeidsmarkt," legt Petra uit. In ‘proeftuinen’ ontwikkeld SBCM hiervoor praktische handvatten. Dit voorbeeld toont de noodzaak van continue dialoog en aanpassingsvermogen in de begeleiding van werknemers'.
  • Sjoerd de Vries gaf een inkijkje in Technohub INclusieve Technologie (TINT) Apeldoorn. Werkleerbedrijven, ondernemers en onderwijsinstellingen maken met behulp van slimme technologie de werkomgeving geschikt voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden of behouden van werk. ‘Aansprekende voorbeelden van hoe technologie inclusie kan bevorderen en hoe belangrijk regionale samenwerking is’ aldus één van de deelnemers.

Deze inzichten werden na de sessies wat verder verdiept in een plenaire discussie met Wilma Daems van FNV. Echte vooruitgang in ontwikkeling en inclusie is namelijk afhankelijk is van basisvaardigheden zoals digitale en taalvaardigheden en de rol van technologie. Wilma, met 32 jaar ervaring als vakbondsbestuurder, onderstreepte het belang dat iedereen, ongeacht het type werk dat ze verrichten, ruimte en mogelijkheden voor ontwikkeling krijgt.