Raadsvergadering mei Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 20 mei 2022 De aanvangstijd is 10.15 uur.

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen verslag van de vergadering van vrijdag 18 maart jl.
3. Hoofdonderwerp: De gevolgen van de Oekraïne-oorlog en andere (geopolitieke) ontwikkelingen op de sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland.

Inleidingen door:

  • Prof. dr. Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken, DNB
  • Dr. Pieter Hasekamp, directeur CPB
  • Drs. Marieke Blom, hoofdeconoom ING

Daarna volgt een plenaire gedachtewisseling met de raadsleden. Ter voorbereiding op dit gesprek kunt u de volgende publicaties doornemen:

4. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda in pdf

 

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune. Aanvangstijd: 10.15 uur.
Belangstellenden kunnen ook via livestream de beraadslagingen volgen.

Naar de livestream