Webinar Wat kan NLQF betekenen voor mbo en hbo? Webinar

In een live webinar op donderdag 11 april 2024 van 15.30 tot 16.30 uur gaan we in op het nut en de noodzaak van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF.

We richten ons tijdens dit webinar op het contractonderwijs van hogescholen en roc's: alle reguliere door de overheid erkende kwalificaties zijn al ingeschaald in het NLQF, maar dat geldt niet voor het contractonderwijs. Door inschaling in het NLQF wordt het niveau van dit onderwijs duidelijk. Zodat studenten, werknemers, werkgevers en opleiders weten waar een diploma of certificaat voor staat: dat geeft duidelijkheid en houvast!
Dit webinar richt zich specifiek op het contractonderwijs bij mbo en hbo

Meer informatie op de website van het NLQF