Inspraak van de lerende Bijeenkomst

Stichting ABC en Learn for Life organiseren met medewerking van het ministerie van OCW (team Tel mee met Taal) en samen met het team van EPALE een bijeenkomst om samen aan de slag te gaan met het in Nederland verder vormgeven van de inspraak van lerenden in de Volwasseneneducatie in het beleid en bij de uitvoering

Voor wie

Voor de bijeenkomst wordt een brede groep belanghebbenden uitgenodigd. Zoals de leden van de adviesraad Tel mee met Taal, Leerwerkloketten, vakbonden en andere professionals vanuit educatie, gemeenten, bedrijven gericht op sociale inclusie en uit de arbeidsmarktregio’s. Maar vanzelfsprekend ook ervaringsdeskundigen vanuit de doelgroep leerders via de Ervaringsraad van het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Programma en aanmelden

Kijk op de website van Learn for Life voor het volledige programma. Aanmelden kan ook via de website.

Wanneer en waar

4 oktober 2023 van 13.00 uur tot 16.00 uur in Den Haag.